Váš bankovní účet i kreditní karty lze koupit online velmi levně

Víte, že informace o bankovním účtu a kreditní kartě mohou zakoupit počítačoví zloději v podzemní ekonomice za méně než cenu jedné žvýkačky?

Váš bankovní účet i kreditní karty lze koupit online velmi levně


Společnost Symantec vytvořila kalkulátor Norton Online Living Calculator, pomocí kterého můžete rychle zjistit hodnotu svých aktiv online, jejich cenu pro zloděje online a vaše bezpečnostní riziko. V aplikaci Norton Online Living Calculator odpovíte na několik stručných otázek a zjistíte svoji cenu – výsledek vás může překvapit.

 

Jste v ohrožení:

V nedávném průzkumu Norton Online Living Report uvedla naprostá většina (99 %) dotazovaných dospělých on-line z celého světa, že přijali opatření k ochraně svých informací on-line. Zpráva ale současně ukazuje, že počítače těchto lidí byly napadené a měly nainstalovaný nedostatečný bezpečnostní software, takže byly hlavním cílem počítačových zlodějů. Lidé nejsou chráněni tak, jak si myslí.

Vypočtěte si svoji cenu on-line a uvidíte, jak si stojíte na černém trhu:

Po zodpovězení několika otázek o činnostech, které provádíte online, se zobrazí odkaz na tipy a zdroje a tři výsledky:

  • Odhad vašeho rizika on-line: Vysoké, střední, mírné a nízké.
  • Vaše cena on-line: Hodnota, kterou přisoudíte svým aktivům on-line (např. kreditním kartám, bankovním účtům, e-mailovému účtu).
  • Vaše cena on-line na černém trhu: Cena, za kterou by mohl počítačový zloděj koupit vaše osobní údaje.

 

Cílem kalkulátoru Norton Online Living Calculator je pomoci lidem přehodnotit jejich akce (nebo nečinnost) týkající se informací, které poskytují nebo ke kterým přistupují online. Vytváření povědomí o problému je prvním krokem k prevenci počítačoví kriminality.

 

Podzemní ekonomika vzkvétá

Počítačoví zloději jsou imunní vůči současnému poklesu ekonomiky. V podzemní ekonomice působí obrovská síť zlodějů on-line, kteří se snaží o krádež vašich osobních údajů. Podle 14. každoroční zprávy Symantec Internet Security Threat Report se útočníci stále více zaměřují na spotřebitele, a to tak, že infikují důvěryhodné webové servery s velkým objemem provozu. Můžete navštívit legitimní webový server a přesto může dojít k infikování vašeho počítače. Mechanismem je automatické stahování z webu využívající zranitelné místo daného serveru. 90 % všech hrozeb se snaží získat důvěrné informace, jako jsou čísla kreditních karet a pověření k bankovním účtům, které lze rychle proměnit na hotovost prodejem za nepatrnou cenu. Například v roce 2008:

  • se kreditní karty prodávaly za 0,06 až 30 USD za kartu,
  • cena prodávaných pověření k bankovním účtům se pohybovala v rozsahu od 10 do 1 000 USD.
Komentáře