Ve čtvrté etapě projektu CRAB byl dokončen vývoj základního modulu

Projekt Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, uzavřel svou čtvrtou etapu přípravy systému.

Ve čtvrté etapě projektu CRAB  byl dokončen vývoj základního modulu


Projekt Centrální  registr administrativních budov  („CRAB“), který  je  realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  („ÚZSVM“) za  podpory  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  uzavřel  svou  čtvrtou  etapu přípravy systému. Během této fáze došlo k vývoji základního modulu CRAB, k projektu se připojily také další organizační složky státu („OSS“).

Čtvrtá etapa projektu CRAB probíhala v období od 1. dubna do 30. června 2011. Během této fáze  byly  v rámci  subprojektu  „Rozšíření  ISMS  o  modul  CRAB“  vyvinuty  a  otestovány funkcionality modulu CRAB bez vazeb na další informační systémy. Došlo také ke specifikaci rozsahu  pasportizace  administrativních  budov.  Vznikl  tak  detailní  popis  datových  položek, formátu a jejich struktury.

"Během čtvrté etapy projektu CRAB byly také zahájeny subprojekty „Bezpečnostní oponent“ a „ISVS  atestace“  a  zároveň  byly  splněny  aktuální  požadavky  subprojektu  „Publicita“. „V subprojektu  „Bezpečnostní  oponent“  byly  definovány  bezpečnostní  cíle.  V rámci subprojektu  „ISVS  atestace“  byla  zpracována  analýza  dokumentačních  povinností  k ISVS
z pohledu  zákona  o  informačních  systémech  veřejné  zprávy,“ uvedla  Kateřina  Schön, vedoucí projektu CRAB.  

K projektu CRAB přistoupily během čtvrté etapy další OSS: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;  Státní  ústav  inspekce  práce  ČR;  Ministerstvo  zahraniční  věcí  ČR.  Projektu  se  nyní účastní již 12 státních institucí.

Komentáře