Ve formátu ISDOC vystaveno více než 1 milion faktur, odhaduje ICT Unie

Ve formátu ISDOC vystaveno více než 1 milion faktur, odhaduje ICT Unie


ICT Unie odhaduje, že ve formátu ISDOC bylo již vystaveno více než 1 milion elektronických faktur. Vyplývá to z průzkumu, který ICT Unie uskutečnila mezi firmami, které se k podpoře tohoto formátu přihlásily.

V průzkumu bylo osloveno více než 30 společností, jež se do poloviny roku 2010 zaregistrovaly na webu www.isdoc.cz. Některé z těchto firem pak poskytly anonymní údaje o svých klientech, kteří uvedený formát mají nakonfigurovaný nebo jej ve svých systémech používají.

„Když jsme sečetli informace o počtech koncových klientů, kteří formát ISDOC používají, dostali jsme se k číslu 847," popisuje metodiku odhadu Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie a společnosti United Software a.s. „Samozřejmě nedokážeme navázat kontakt s každým uživatelem a ptát se, kolik jeho firma má elektronických faktur, ale kvalifikovaný odhad si dovolit můžeme. Běžná firma vystaví jednotky faktur denně. Pokud budeme počítat pět kusů, vychází celkový počet dokladů na 92 069 za měsíc. Uvážíme-li, že specifikace formátu byla zveřejněna již v březnu 2009 a jeho používání v čase určitě neklesá, je celkový počet vygenerovaných dokladů přibližně milion."

Zástupci předchůdce ICT Unie, tj. Sdružení pro informační společnost (SPIS), podepsali dne 16. 10. 2008 s představiteli MF ČR a MV ČR tzv. „Deklaraci o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR". Jejím obsahem je závazek výrobců ekonomických a podnikových systémů používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, s cílem umožnit podnikům a institucím - uživatelům různých SW - mezi sebou snadno vzájemně komunikovat.

Důležitým faktorem pro rozšíření ISDOC bylo také jeho zařazení mezi formáty, které je příslušnou vyhláškou MV ČR z června 2009 povoleno posílat prostřednictvím systému datových schránek.

„Projekt ISDOC je jednou z dlouhodobých priorit ICT Unie, jež významnou měrou přispívá i k rozvoji eGovernmentu a celkové elektronizaci veřejného sektoru. V tom smyslu nás čísla z průzkumu nepřekvapila. Myslím si dokonce, že ve skutečnosti mohou být ještě vyšší, protože na otázky průzkumu neodpověděly všechny oslovené firmy. V každém případě doba, kdy elektronická faktura bude zcela běžná, na sebe nenechá dlouho čekat, protože úspornější řešení si vždycky najde cestu," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Na uvedeném průzkumu se podílely společnosti ABRA Software, Asseco Solutions, CCV Informační systémy, Cígler Software, ČD Cargo, Česká spořitelna, DC Concept, J.K.R., K2 atmitec, Karat Software, Microsoft, OR-CZ, Ortex, Stormware a Triada.

zdroj: TZ ICT Unie

Komentáře