Ventos automatizuje řízení strojírenské výroby s Byznys ERP

Společnost Ventos, nabízející služby v oboru vytápění, zpětného využití tepla, vzduchotechniky a klimatizace, se rozhodla rozšířit stávající informační systém Byznys ERP.

Ventos automatizuje řízení strojírenské výroby s Byznys ERP


Společnost Ventos, nabízející služby v oboru vytápění, zpětného využití tepla, vzduchotechniky a klimatizace, se rozhodla rozšířit stávající informační systém Byznys ERP, jež dosud využívala pouze pro vedení ekonomických a obchodních agend, také o modul Výroba s cílem zkvalitnit řízení a sledování strojírenské výroby. Projekt realizovala společnost Fugasoft, implementační partner J.K.R.

V počátcích se společnost Ventos orientovala zejména na tváření výrobků z plechu do síly 6 mm a dodávky svařenců do síly 10 mm. Postupně začaly požadavky zákazníků směřovat také k zajištění svařenců s následným strojním obráběním. Jako reakce na rostoucí požadavky v této oblasti byla firma dovybavena řadou obráběcích strojů. Rozšíření výroby s sebou časem přineslo i potřebu efektivnějšího řízení, proto se společnost Ventos rozhodla zavést modul Výroba, který by měl přispět ke zkracování výrobních lhůt, zpracování zakázek a zachování flexibility vůči požadavkům zákazníků

Úvodní analýza proběhla s ohledem na specifické požadavky firmy. Protože se jedná o zakázkovou výrobu, bylo třeba vytvořit uživatelský formulář sloužící k importům dat. Následně došlo k úpravám výrobních operací, schvalování technologických postupů a zakládání a sledování výrobních zakázek. Současně byla vytvořena nadstavba pro spolupráci s programem pro vytváření řezných plánů pro NC laserovou páličku.

Pro zadávání výrobních hlášení se využívají výrobní terminály vybavené čtečkami čárových kódů, jejichž funkcionalita byla rozšířena o sledování docházky. Řešení všech požadavků společnosti Ventos bylo během testování doplněno pouze o drobná vylepšení funkcionalit.

Komentáře