Většina zaměstnanců připojuje do firemních sítí bez povolení vlastní přístroje

Průzkum potvrdil, že již 40 % zaměstnanců v minulosti zapojilo do firemní sítě své soukromé přístroje.

Většina zaměstnanců připojuje do firemních sítí bez povolení vlastní přístroje


Průzkum potvrdil, že již 40 % zaměstnanců v minulosti zapojilo do firemní sítě své soukromé přístroje, jako jsou tablety či smartphony, aniž si vyžádalo schválení tohoto kroku IT oddělením. Nejhorší situace má být v oblasti veřejného sektoru a jurisdikce, kde údajně chce své přístroje do práce přinést celých 79 % pracovníků.

Andrew McGrath, výkonný ředitel ve společnosti Virgin Media Business, k tomu říká, že hranice mezi pracovním a soukromým nástrojem se dnes již rozostřuje, ale firmy by si měly být této skutečnosti vědomy a dobře se na něj připravit. Za prvé se jedná o další kanál, kterým mohou být ukradena korporátní data, a také tyto přístroje mohou přinést pro sítě další zátěž, než s jakou se v nich počítá.

McGrath dodává, že soukromé přístroje zaměstnanců již nelze v korporátním prostředí dále ignorovat a je potřeba jednat. To podle něj znamená definovat politiky pokrývající takovéto situace a také vzdělávat uživatele, aby jim bylo jasné, co smějí a co nikoliv. McGrath ovšem uznává, že soukromé přístroje uživatelů mohou být často přínosem, neboť ti je používají mnohdy i pro podporu a zlepšení svých pracovních činností, takže je nelze jednoznačně odsuzovat. Důležité je ale zajistit, aby byly využívány v rámci určitých mezí.

"Poté, co se příslušná pravidla nastaví, budou moci pak firmy využívat benefity, které tato zaměstnanecká zařízení přinášejí," dodává Andrew McGrath.


Komentáře