Visa ČR má za sebou úspěšný rok

Nejnovější výsledky, které dnes zveřejnila společnost Visa Europe, ukazují, že používání karet Visa v České republice v průběhu roku 2006 stoupá. Za dvanáct měsíců od září 2005 do září 2006 dosáhly výdaje českých držitelů karet Visa 12,3 miliardy eur, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 17,3 %.

Visa ČR má za sebou úspěšný rok


Nejnovější výsledky, které dnes zveřejnila společnost Visa Europe, ukazují, že používání karet Visa v České republice v průběhu roku 2006 stoupá. Za dvanáct měsíců od září 2005 do září 2006 dosáhly výdaje českých držitelů karet Visa 12,3 miliardy eur, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 17,3 %.

Objem financí uhrazených prostřednictvím karet Visa u obchodníků vzrostl o plných 28,9 % a dosáhl celkového objemu 2,3 miliardy eur za 12 měsíců k září 2006, přičemž počet transakcí u obchodníků se zvýšil o 28,8 % na 61 milionů transakcí.

Češi ovšem stále preferují spíše výběry z bankomatů před platbou kartami. Ve sledovaném období vybrali z bankomatů kartami Visa celkem deset miliard eur, tedy více než čtyřnásobek částky utracené kartami. Ve srovnání se zahraničím čeští spotřebitelé ještě značně zaostávají. Celkový podíl plateb k celkovým útratám, včetně výběrů z bankomatů těmito kartami, u nás činí 4,2 procenta. V zahraničí se toto číslo pohybuje okolo jedenácti procent. Silný růst vykazuje i segment kreditních karet. Aktuálně je v České republice vydáno 525 000 kreditních karet Visa, což oproti předchozímu roku představuje významný nárůst o 46,7 %.

Velmi perspektivní oblastí je v současnosti segment předplacených karet a rovněž segment bezdotykových karet pro placení malých částek (doprava, občerstvení). Bezdotykové karty jsou u nás zatím ve stádiu přípravy pilotního projektu.

Komentáře