Vitana virtualizací ušetřila servery i lidské zdroje

Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu zvyšuje náklady na provoz a správu firemních počítačových center. Jednopu z reakcí firemních IT manažerů virtualizace serverů. Zhruba polovina IT manažerů v průzkumu společnosti VMware uvedla 30procentní snížení nákladů na serverový hardware a zkrácení doby potřebné k instalaci serverů.

Vitana virtualizací ušetřila servery i lidské zdroje


Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu zvyšuje náklady na provoz a správu firemních počítačových center. Jednopu z reakcí firemních IT manažerů virtualizace serverů. Zhruba polovina IT manažerů v průzkumu společnosti VMware uvedla 30procentní snížení nákladů na serverový hardware a zkrácení doby potřebné k instalaci serverů.

Dobrou zkušenost s virtualizací potvrzuje například jeden z největších tuzemských výrobců potravinářského zboží, společnost Vitana, patřící norskému nadnárodnímu koncernu Rieber&Son. Firma se pro virtualizaci rozhodla nejen kvůli dosažení provozních úspor, ale i z důvodu zvýšení produktivity zaměstnanců. Vitana provozovala před virtualizací celkem 38 fyzických serverů, jejichž počet se díky virtualizaci doposud snížil na devatenáct. Firma ve virtualizaci serverů nadále pokračuje.

"Hlavním přínosem virtualizace ve Vitaně bylo zjednodušení IT infrastruktury. Firma uspořila peníze například tím, že v mnoha lokalitách nebylo třeba pořizovat nové servery. „Rovněž není zapotřebí zakupovat nové komponenty pro upgrade techniky či rozšiřovat současný počet serverů. Hlavně nám ale vznikla další volná kapacita v lidských zdrojích – naši specialisté se mohou věnovat zajištění provozu korporátních systémů namísto provozování lokální infrastruktury,“ uvedl Michal Horák, provozní manažer IT v Rieber&Son.

„Provozní náklady mohou představovat až 70 procent z celkových nákladů na vlastnictví firemní počítačové sítě. Proto chtějí firmy prostřednictvím virtualizace provozní náklady maximálně ořezat,“ řekl Petr Mácha, specialista na oblast virtualizace společnosti S&T CZ. Bez virtualizace je i ta nejmodernější IT infrastruktura využívána často jen z 10 procent.

Komentáře