VMware: Evropské podniky plánují investovat třetinu IT rozpočtu do cloudu

Studie VMware na téma cloud computingu přinesla informace o investicích do privátního cloudu a zároveň naznačila, že přeměna IT vyžaduje investice do systému správy a bezpečnosti.

VMware: Evropské podniky plánují investovat třetinu IT rozpočtu do cloudu


Společnost VMware zveřejnila výsledky globálního výzkumu o přijetí cloudu. Odpovědi respondentů ze zemí Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA) naznačují, že firmy se během následujících 18 měsíců chystají investovat třetinu svého rozpočtu na IT do cloud computingu.

Studie mapující názory vedoucích IT pracovníků, kteří se podílí i na rozhodovacím procesu pro cloud computingová řešení, byla realizována i v sedmi zemích regionu EMEA. Podle výsledků je v zemích EMEA 31 % firemního IT rozpočtu určeno pro oblast cloud computingu. V roce 2010 činil tento podíl 26 %, ale snaha firem o pružnější, produktivnější a provázanější podnikání vede k růstu právě v oblasti cloud computingu. Převážná většina velkých firem (84 %) v zemích EMEA zvažuje cloud computing jako prioritu a více než polovina (56 %) ho dokonce považuje za klíčovou prioritu v průběhu příštích 18 měsíců. Z celkového množství dat uložených v cloudu se většina nachází v privátních cloudech (54 %), následuje 24 % ve veřejných cloudech a 22 % v hybridních cloudech (které spojují privátní i veřejné cloudové prostředí).

Navzdory globálnímu názoru, že cloud computing představuje pružnější a flexibilnější přístup k IT, organizace v zemích EMEA stále zaostávají za celosvětovým průměrem zavádění cloudové správy nejméně o 10 % v každé oblasti, počínaje správou úrovně služeb (42 % v zemích EMEA oproti 51 % celosvětově), až po kontrolu nákladů a finanční správu (30 % oproti 42 %). Navíc firmy stále zvažují otázku kontroly dat a bezpečnosti: 52 % organizací v regionu EMEA prozradilo, že bezpečnost je největší překážkou v přijetí cloudových řešení.


O studii

Globální studie VMware byla realizována v průběhu února a března 2012 mezi 1128 manažery s rozhodovací pravomocí ve velkých firmách po celém světě.

 


Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com
Komentáře