VMware nabízí vFabric 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a cloud

Nové flexibilní udělování licencí, nasazení a škálování služby dokáže podle VMware propojit infrastrukturu aplikací s modely cloud computingu.

VMware nabízí vFabric 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a cloud


Společnost VMware představila VMware vFabricTM 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a prostředí cloudu. vFabric 5 je kombinací Spring, vývojového rozhraní pro Java a služeb aplikací vFabric, přičemž poskytuje aplikační platformu pro výstavbu, nasazení a provoz aplikací. vFabric 5 představuje balíčky služeb a licenčních modelů, které firmám umožňují zakoupit software pro základní infrastrukturu aplikací založený na virtuálním zařízení a ne na fyzickém hardware, a zaplatit tím pádem pouze za licence, které aktuálně používají. Model vFabric 5 tak má blíže k modelům cloud computingu, kdy náklady na software jsou přímo úměrné jeho využití ve firmě.

„Cloud computing není jen obnovou způsobu, jakým jsou zdroje IT využívány jednotlivými firmami, ale také formy, jakou jsou tyto zdroje nakupovány, licencovány a doručovány,“ říká Tod Nielsen, prezident pro aplikační platformy, VMware.

„Zatímco se technologická infrastruktura aplikací posunula blíže k potřebám dnešních společností, obchodní modely jsou stále strnulé a zastaralé. Uvedením VMware vFabric 5 na trh se bude VMware nevyhnutelně snažit nasměrovat náklady na softwarovou infrastrukturu aplikací k výši, která odpovídá jejich reálnému využití organizacemi a k hodnotě, kterou společnost skutečně dostává zpět. Budeme se snažit všem společnostem pomoci se posunout dál směrem k prostředí cloudu.“

Optimalizováno pro vSphere

vFabric 5 je podle svých autorů navržen k tomu, aby dokázal vytěžit co nejvíce z architektury serveru VMware vSphere. Nová funkce elastické paměti pro Java (EM4J), která bude dostupná ve vFabric tc Server, umožní optimální správu paměti napříč Java aplikacemi. Tato vlastnost v kombinaci s VMware vSphere umožní větší využití aplikačního serveru pro vytížení Java na vFabric.

Komentáře