VoiceServices spojuje telefonii a IT, umí získávat informace z mluvené řeči

České firmy Phonexia, OptimSys a iNexia představily odborné veřejnosti platformu VoiceServices využívající spojení telefonie, IT a získávání informací z mluvené řeči.

VoiceServices spojuje telefonii a IT, umí získávat informace z mluvené řeči


Nová služba VoiceServices umožňuje spojit do jednoho funkčního celku telefonii, informační systémy a rozpoznávání informací z mluvené řeči. Tuto technologii lze propojit na helpdesky, CRM systémy, Outlook, mobilní telefony a další běžně užívané systémy. Na oficiálním představení vzbudila největší pozornost služba hlasového vstupu do helpdeskového systému. „Volající zavolá na telefonní číslo a namluví několik vět, na základě kterých jej systém rozpozná jako konkrétního uživatele nebo zákazníka. Následně již jen sdělí svůj problém a zavěsí. Systém již sám bez zásahu člověka přepíše požadavek do textové podoby a zaznamená jej do systému,“ upřesnil Jiří Brázda ze společnosti iNexia.

Phonexia dodává technologie pro automatické získávání informací z mluvené řeči, na kterých spolupracuje s výzkumnou skupinou BUT Speech@FIT na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Výzkumná skupina každoročně ověřuje technologie ve srovnávacích kampaních organizovaných National Institute of Standards and Technology z USA, přičemž každoročně se řadí mezi prvních pět nejúspěšnějších. Firma se zabývá technologiemi identifikace mluvčího, rozpoznání jeho pohlaví, používaného jazyka, vyhledávání klíčových slov či frází v nahrávkách mluvené řeči. Systém umí automaticky přepsat mluvenou řeč do textu. Technologie se již využívají v USA, Rusku, Německu, Indii či Izraeli. Častými zákazníky jsou integrátoři call center, bezpečnostní složky a audio archívy.

Komentáře