Vše, co jste kdy chtěli vědět o práci CFO (ale báli jste se zeptat)

Rizika a odpovědnosti ve funkci finančního ředitele je název publikace vydané nakladatelstvím FORUM, která jako jediná svého druhu obsahuje komplexní přehled všech odpovědností, které mohou ohrozit CFO při výkonu jeho práce.

Vše, co jste kdy chtěli vědět o práci CFO (ale báli jste se zeptat)


Multimediální publikace obsahuje analýzy a řešení jak úspěšně jednat s finančním úřadem, Státní správou sociálního zabezpečení (SSSZ) a dalšími úřady. Dále se zaměřuje na odpovědnosti za finančně výhodné smlouvy s bankou, leasingovou společností a také zákazníky.

Každé finanční rozhodnutí představuje sérii rizik, na jejímž začátku může být odvolání z funkce a na jejím konci i trestněprávní odpovědnost a následná náhrada škody. Proto příručka Rizika a odpovědnosti ve funkci finančního ředitele slouží v praxi tak, aby finanční ředitel mohl včas zavést preventivní opatření a minimalizovat vznik rizika, a rovněž poskytne návody pro řešení krizových situací, včetně procesů vyšetřování, svědectví, obžaloby, mimosoudního vyrovnání atd.

Praktický průvodce je určen finančním ředitelům a ekonomům soukromých firem, využít ho však mohou i hlavní účetní v organizacích veřejného sektoru.

Pravidelné aktualizace sledují legislativní změny a informují o aktuálních změnách v dotčených oblastech. Přinášejí nové výklady, komentáře a příklady z praxe. Platné znění zákonů zákazníci naleznou na přiloženém CD-ROMu. To vše na jednom místě, v jedné knize bez nutnosti dohledávat informace z jiných zdrojů. Garancí odbornosti jsou renomovaní autoři, daňoví poradci, auditoři, ekonomové a právníci.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách nakladatelství FORUM.

Komentáře