Vstup ERP není jednoduchý

Situace v oblasti připravenosti podnikových informačních systémů na vstup do EU je poměrně složitá -- bude třeba brát ohled na legislativu, sladit funkčnost systémů s novými pravidly a procesy a změnit evidenci i vykazování nejrůznějších dat.

Vstup ERP není jednoduchý


Například jeden z nejdůležitějších dokumentů - výkaz INTRASTAT, který členské země využívají již od roku 1993, prakticky nahradí celní řízení v rámci EU. Dalším výkazem je přehled objemu exportu za určité období. Právě jasné rozlišování obchodů v rámci Unie, prodeje nečlenským zemím, oddělené účetnictví nebo tisk různých požadovaných podkladů mohou u některých ERPů znamenat problém.

Obchodování v rámci EU bude vyžadovat také zcela jinou práci s DPH. Každý subjekt bude mít registrační číslo (VAT registration number) a na všech dokladech bude nutné uvádět i registrační kód plátce a v případě exportu do zemí EU i další identifikační číslo. Dalším důležitým požadavkem na informační systémy bude zvládnutí správného účtování DPH při importu zboží a služeb, při vkládání a aktivaci nových kódů nebo rozúčtovávání DPH na speciální účty.

Komentáře