Vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší ITSM projekt roku 2012

V rámci 7. Výroční konference itSMF Czech Republic s podtitulem „IT a business na jedné lodi“, byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu.

Vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší ITSM projekt roku 2012


Na prvním místě se umístil projekt společnosti Devoteam s názvem „Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)“. Devoteam tak obhájil své loňské vítězství v této soutěži. Na druhém místě se umístil projekt „Service Desk“ společnosti Tesco SW a na bronzovém místě skončil projekt „Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT“ realizovaný společností Alvao.

Ve finále porota složená z odborníků akademické i komerční sféry hodnotila 5 projektů, ze kterých vyšel vítězně výše jmenovaný projekt společnosti Devoteam realizovaný pro Komerční banku s názvem „Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)“.


Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB) přihlašovatel Devoteam, zákazník KB

Porota na tomto projektu ocenila vyspělost zavedených ITSM procesů, v němž Change management, Konfigurační management a implementace CMDB hrály klíčovou roli.  Důležitá byla rovněž úzká vazba na celkovou koncepci řízení informatiky v KB a na business zákazníka zejména v oblasti definice a sledování jednotlivých služeb, které jsou IT infrastrukturou poskytovány.

Service Desk, přihlašovatel Tesco SW, zákazník ČNB

Projekt zaujal porotu komplexním řešením od vývoje produktu přes implementaci klíčových procesů dle „best practices“ tuzemskou společností. Neméně důležitým přínosem pro zákazníka jsou reálné úspory na ceně provozu takového systému oproti standardním komerčním nástrojům pro enterprise zákazníky.
 
Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT, přihlašovatel Alvao, zákazník AWT

Tento projekt byl porotou kladně hodnocen zejména z důvodu komplexního řešení při redesignu a zavádění procesů ITIL a funkce Service Desk. Součástí implementace bylo i vydefinování IT služeb, které jsou nyní srozumitelné pro business a uživatele. Velkým přínosem projektu a úspěšné realizace bylo významné zkrácení řešení incidentů a zkrácení termínů realizace změn či uživatelských požadavků.

Komentáře