Jak bude vypadat pracovní prostředí blízké budoucnosti?

Připravte se na změnu podoby kanceláře, která umožní redukci nutného prostoru nemovitosti díky menšímu množství pracovních stolů, přestavbě prostoru, zvýšení mobility a používání BYO zařízení.

Jak bude vypadat pracovní prostředí blízké budoucnosti?


Podle aktuálního oznámení společnosti Citrix se organizace pustí do redukování kancelářských prostor a do roku 2020 budou tyto prostory zmenšeny téměř o pětinu. Pracovní prostředí budoucnosti bude nabízet pouze sedm pracovních stolů na každých deset zaměstnanců a každá osoba bude přistupovat do korporátní IT sítě průměrně ze šesti různých pracovních zařízení. Předpoklady ukazují, že v roce 2020 bude standardem jen šest pracovních stolů na deset zaměstnanců v Singapuru, Nizozemí, Americe i Spojeném království. Nejvyšší počet pracovních stolů na deset zaměstnanců se v roce 2020 očekává v Japonsku (8,77), Jižní Koreji (7,95) a v Německu (7,9).

PráceTéměř každá organizace v rámci nezávislého výzkumu organizovaného společností Vanson Bourne v srpnu 2012 přiznala, že se chystá rekonstruovat nebo měnit podobu kancelářských prostor, aby bylo vytvořeno příjemné a atraktivní pracovní prostředí. Budoucí pracovní prostředí tak bude údajně podporovat kreativitu i vzájemnou spolupráci zaměstnanců, kterým bude umožněno pracovat odkudkoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení tak, že se práce stane tím, co lidé dělají, a ne jen místem, kam lidé jdou.

Report Citrix Workplace of the Future, v rámci kterého bylo dotázáno 1900 IT decision makerů na seniorských pozicích napříč devatenácti zeměmi, ukazuje, že třetina lidí (29%) již nebude déle pracovat jen z jejich klasického kancelářského pracovního prostředí. Namísto toho budou zaměstnanci pracovat i z různých jiných lokací – 64% z domova, 60% z míst spojených s firemními projekty či terénními místy a 50% z pracovních prostor zákazníků či partnerů. Předpokládá se, že lidé budou běžně přistupovat k podnikovým aplikacím, datům i službám z veřejných míst, jakými jsou hotely, letiště, kavárny anebo přímo z pozemního dopravního prostředku.

Trend směřující k menšímu počtu zaměstnanců pracujících z kanceláře, který souvisí s užíváním nejrůznějších pracovních zařízení pro přístup ke korporátním aplikacím, datům a službám z mnoha odlišných lokací mimo tradiční kancelářské prostředí, je globálním trendem nazývaným mobilní pracovní styl (mobile workstyle). Mobilní pracovní styl celosvětově naplno přijala už téměř čtvrtina organizací (24%). Podle výzkumu bude mít tento pracovní styl přijato do poloviny roku 2014 až osmdesát tři procent organizací.


Úvodní foto: © Antonio Gravante - Fotolia.com
Komentáře