Výzkumníci z CertiConu vyvinuli zařízení pro zrychlení přenosu dat

Zařízení 4MulCom je postaveno na nově vyvinuté chráněné technologii, která zajišťuje spolehlivý přenos dat i v případě, kdy je k dispozici pouze síť mobilního operátora.

Výzkumníci z CertiConu vyvinuli zařízení pro zrychlení přenosu dat


Společnost CertiCon, která se zabývá vývojem hi-tech softwarových řešení a elektrických obvodů a zařízení, vyvinula ve spolupráci s ČVUT zařízení pro zrychlení přenosu dat, bez kterého se neobejde řada dnešních aplikací a informačních systémů. Zařízení se nazývá 4MulCom a nabízí řešení v případech, kdy nestačí omezená kapacita současných datových sítí.

„4MulCom je řešení u mobilních aplikací, kde jsou pro přenos dat potřeba vyšší přenosové rychlosti a stabilita spojení, ať už při přenosu videa z bezpečnostních kamer nebo mobilního pracoviště. Standardní rychlost přenosu je z pohledu jednotlivých účastníků značně kolísavá. Je to způsobené především měnícím se počtem připojených účastníků, okamžitými požadavky na datové přenosy a samozřejmě i samotnou kvalitou bezdrátového spojení. Síla signálu také výrazně kolísá při přenostu dat mezi pohyblivými objekty, to dobře známe při jízdě autem nebo vlakem,“ vysvětluje Ing. Vladimír Mařík, MBA, Business Development Manager společnosti CertiCon.

Zařízení 4MulCom lze uplatnit v odvětvích, kde je potřeba vysoká spolehlivost přenosu dat, zejména u bezpečnostních složek státu jakými jsou policie či hasiči. Při jejich práci je totiž spolehlivé pořízení videa a jeho okamžitý přenos do centrály často naprosto klíčové pro úspěch zásahu. Využít ho ale může i soukromý sektor, např. pro zajištění kvalitního videomonitoringu odlehlých skladů, solárních elektráren a mnoha jiných zařízení. Dále také v jakýchkoli případech, kdy je potřeba pořizovat videozáznamy.

4MulCom pracuje na principu násobení datového toku. Má velikost běžného modemu a obsahuje 2–4 SIM karty. Díky tomu jsou přenášená data chráněná před odposlechem, potenciální útočník by totiž musel být schopen odposlechu všech použitých kanálů, aby dokázal celou informaci složit. Výhodou 4MulComu oproti jiným řešením je také jeho cenová dostupnost.

Komerční distribuce zařízení 4MulCom bude zahájena počátkem roku 2013. V současné době probíhá testování u několika významných potencionálních uživatelů, jako je Policie České republiky. Do testování se zapojují i významní dodavatelé bezpečnostních řešení, jako společnost Sicurit či klíčový distributor zabezpečovací techniky společnost Atis Group.


Úvodní foto: © ferkelraggae - Fotolia.com
Komentáře