Význam APS/SCM technologií roste

Kvalita řízení je v podnicích limitována nedokonalostí nástrojů, které podniky na podporu řízení používají; jejich stávající prostředky jim prostě neumožňují dosáhnout lepších výsledků – neposkytují funkce potřebné k dosažení větší efektivity a ke snižování nákladů.

Význam APS/SCM technologií roste


Kvalita řízení je v podnicích limitována nedokonalostí nástrojů, které podniky na podporu řízení používají; jejich stávající prostředky jim prostě neumožňují dosáhnout lepších výsledků – neposkytují funkce potřebné k dosažení větší efektivity a ke snižování nákladů.

Jak uvádí společnost Gartner: „Změny podnikatelského prostředí posouvají požadavky na aplikace daleko za hranice toho, co původně měly přinášet systémy ERP.“ Jinými slovy řečeno: klasické ERP na určité věci nestačí. O co to vlastně jde?

Kvalitu řízení do vysoké míry určuje kvalita plánování. Právě plánování je ale jednou z největších slabin ERP systémů. ERP systémy nedokázaly podnikům nabídnout funkce, které by jim umožnily s dostatečnou rychlostí a citlivostí sestavovat plány, jež by byly proveditelné, optimalizované a s výhodou skutečně použitelné pro řízení. Takové možnosti nabídly až pokročilé plánovací technologie APS/SCM.

V současné době již prakticky v žádném oboru neexistuje žádný opravdu důležitý podnik, v jehož arzenálu strategických rozvojových programů by chyběl projekt rozvoje účinnosti řízení. Společnosti jako Caterpillar, Posco, Continental AG, General Motors, Whirlpool, Matsushita, Dell a opravdu velká řada dalších takové projekty systematicky rozvíjí již řadu let. Pokročilé plánovací technologie se v jejich rámci výrazně uplatňují. Výsledky těchto projektů podnikům často umožnily dosahovat při plnění jejich dodávek zákazníkům vyšší rychlosti, spolehlivosti i pružnosti. Jejich zákazníci jsou proto spokojenější a rádi s takovými dodavateli spolupracují.

Co je ale důležité, cena za zlepšenou spokojenost zákazníků není na straně dodavatelů spojena s nárůstem nákladů (například za vysoké zásoby, díky kterým by dodávky mohly rychle a spolehlivě probíhat). Naopak. Vedle zlepšených parametrů dodávek zákazníkům jsou tyto podniky schopny své náklady účinně snižovat. Namísto toho, aby své prostředky utápěly v přebytečných zásobách a v operativním řešení mnoha problémů, které by při kvalitnějším řízení vlastně vůbec nemusely nastat, soustředí se na to, aby jejich logistické procesy co nejvíce vyhověly požadavku „správné věci – ve správný čas – na správném místě“. Snaží se co nejcitlivěji termínovat materiálové potřeby, optimálně využívat svých kapacitních zdrojů, odbourávají mrtvé časy, zkracují průběžné doby, zvyšují průchodnost atd.

Tyto podniky se tedy soustředí na to, aby jejich procesy fungovaly jako dobře namazaný a vyladěný stroj, stroj s nízkou spotřebou a s vysokým výkonem. Zlepšených provozních parametrů pak rychle využívají ve prospěch růstu rychlosti, spolehlivosti a pružnosti ve vztahu ke svým zákazníkům.

Výsledky dosahované těmi nejlepšími vzbuzují respekt. Dochází k výraznému zkracování dodacích lhůt, k podstatnému nárůstu spolehlivosti dodávek. Ti, kdo zaspali, vypadávají a jejich místo rychle obsazují schopnější. APS/SCM systémy pro pokročilé plánování se stávají stále důležitějším nástrojem rozvoje konkurenceschopnosti a dosahování cílů podniků.

Autor je ředitelem společnosti Logis.

Další informace o problematice APS/SCM naleznete v rubrice Co je co zde.

Komentáře