Vzdělávání zaměstnanců společnosti Com Plus CZ zahájeno

Dne 1. 6. 2010 společnost Com Plus CZ zahájila realizaci vzdělávacího projektu nazvaného „Vzdělávání zaměstnanců společnosti Com Plus CZ“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Com Plus CZ zahájeno


Pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků zákazníka se firma neobejde bez vysoce kvalifikovaných pracovníků. Trh informačních a komunikačních technologií prochází denně změnami a rychlá adaptace na nové podmínky je základním předpokladem úspěchu v boji s konkurenčními podniky.

Pro zachování vysoké úrovně našich služeb je tak nutné konstantní investování do nejcennějšího zdroje celé společnosti - lidských zdrojů. Proto jsme v loňském roce přihlásili náš projekt do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je komplexní a systematické vzdělávání, které bude vést ke zvýšení adaptability a profesní úrovně zaměstnanců společnosti Com Plus CZ a.s. Projekt je koncipován tak, aby bylo umožněno vzdělání co nejširšímu okruhu zájemců, od managementu firmy až po podpůrné administrativní útvary.

Komentáře