WBI Analytics: bezplatný nástroj pro efektivní management firemního softwaru je již v provozu

Technologická společnost WBI Systems zpřístupnila beta verzi bezplatné služby, která firmám ohlídá instalovaný software a jeho licence na všech firemních počítačích.

WBI Analytics: bezplatný nástroj pro efektivní management firemního softwaru je již v provozu


Bezplatná webová aplikace vyvinutá týmem profesionálních softwarových auditorů je určena pro všechny, kdo si chtějí snadno a s minimem investovaného úsilí udržet přehled o stavu instalací softwaru na jednotlivých firemních počítačích, mít okamžitý a nepřetržitý ucelený manažerský přehled firemní počítačové sítě a účinně se vyhnout rizikům. Systém pomáhá snadněji plánovat i další nákupy, převody licencí mezi majetkově provázanými subjekty nebo externím správcem počítačů a jeho klientem.

Bezplatná služba běží na zabezpečeném serveru. Pod jedním uživatelským účtem je možné efektivně spravovat i více subjektů současně (více různých firem, jednotlivé pobočky, dceřiné společnosti, afilace).

WBI Analytics pracují nad daty nejrozšířenějších auditovacích programů na trhu. Pokud firma používá více různých auditních nástrojů, WBI Analytics jsou pro ně sjednocujícím rozhraním. Pro ty, kdo auditovací sofware zatím nepoužívají, nabízí variantu importu dat z tabulky (vzor připravené tabulky je ke stažení na webu).

WBI Analytics nabízí rychlé a podrobné přehledy, statistiky a grafy. Mezi základní přehledy patří počet počítačů, přiřazení uživatelé, instalovaný software, doklady o nabytí softwaru nebo přiřazení OEM softwaru k jednotlivým počítačům. Samozřejmostí je třídění dat, vyhledávání a provázání jednotlivých celků. Auditoři postupně doplňují další, pokročilejší automatizované rozbory, komentáře a tipy. Automatizovaná chybová hlášení, která využívají barev semaforu dle závažnosti problému, upozorňují na nejčastější nedostatky ve správě firemního softwaru (SAM). Profesionální auditoři jsou k dispozici i pro řešení konkrétních dotazů uživatelů.

WBI Analytics vede přehledné statistiky o tom, kolik je ve firemní síti notebooků, pracovních stanic a serverů, jaký software je na nich nainstalován, který uživatel za konkrétní počítač zodpovídá. Věnuje se i druhé důležité stránce věci - co si uživatelé doinstalovali sami bez vědomí administrátora, ke kterému softwaru chybí doklady o nabytí, zda jsou dodržovány licenční smlouvy u freewaru a sharewaru a desítky dalších důležitých informací pro každodenní rozhodování správce IT.

Aplikace funguje zcela zdarma na adrese https://analytics.wbi.cz.

Komentáře