Webcloud.cz nabídne model placení za spotřebovaný výkon

Webcloud.cz nabízí plynulé navyšování výkonu a platby za skutečně spotřebované služby.

Webcloud.cz nabídne model placení za spotřebovaný výkon


Společnost Ignum přichází s novou technologií na principu cloud computingu. Zákazníci budou mít podle tiskového vyjádření k dispozici prakticky neomezený výkon a prostor, při platbách jen za takový objem služeb, který skutečně spotřebují.

Hlavním přínosem technologie je škálovatelnost v závislosti na aktuální potřebě výkonu. K navyšování výkonu dochází za plného provozu a bez rizika výpadku. Díky tomu, že jsou internetové stránky obsluhovány celou serverovou farmou, je systém lépe připraven na výkyvy a špičky v provozu v řádu stonásobků běžných nároků na výkon či objem přenesených dat.

Se službou Flexible, dostupnou v rámci nově budované značky WEBCLOUD.CZ, neplatí zákazníci paušální platby, nýbrž za skutečně obsazený diskový prostor, využitý procesorový výkon a přenesená data. Platby probíhají formou odečítání částek z předem uhrazeného depozitu. Čerpání depozitu lze průběžně sledovat prostřednictvím webového rozhraní. Všichni zákazníci obdrží po registraci na stránkách www.webcloud.cz kredit 50 Kč na otestování služeb  hostingu Flexible.

Výsledná cena hostingu Flexible je součtem částek za využité služby při sazbách
-    2 Kč za GB a den (diskový prostor pro data)
-    1 Kč za GB (objem přenesených dat)
-    2 Kč za minutu (využití procesorového času při generování stránek)

„Přicházíme na trh s novou koncepcí, která mění způsob čerpání služeb a plateb za webhosting. Hosting Flexible umožní našim zákazníkům rozvíjet i takové projekty, které na běžných typech hostingů narážejí na výkonnostní nebo finanční limity,“ komentuje zavedení nové technologie Marek Erneker, ředitel společnosti IGNUM.

Technologické řešení

Z technického hlediska se WEBCLOUD.CZ skládá ze tří hlavních vrstev: diskových polí, worker nodů a loadbalancerů. Úložný prostor zastupují synchronizovaná disková pole, která se v případě potřeby vzájemně zastupují. Jejich kapacita je plně škálovatelná. Worker nody, neboli stroje provádějící zákaznické skripty a formulující odpovědi na HTTP dotazy, lze bez instalace přidávat do systému pro další navýšení výkonu. Loadbalancery přijímají požadavky od návštěvníků stránek a inteligentně je předávají na worker nody. Hlavním přínosem loadbalancerů je rychlá detekce výpadků a přetížení na jednotlivých worker nodech a přesměrování požadavků na méně vytížené stroje.

Komentáře