Xerox provede akvizici společnosti Affiliated Computer Services

Společnosti Xerox a Affiliated Computer Services oznámily konečnou dohodu o akvizici ACS společností Xerox hotovostí a akciovou transakcí v hodnotě 63,11 USD za akcii, neboli 6,4 miliardy USD, od uzavření ceny akcií Xeroxu 25. září.

Xerox provede akvizici společnosti Affiliated Computer Services


ACS je největší světová firma v oblasti diverzifikovaného outsourcingu obchodních procesů (BPO). Její obrat je 6,5 miliard USD a ve fiskálním roce 2009 dosáhla 6% růstu tržeb a získala nové obchodní zakázky za 1 miliardu USD každoročně se opakujících příjmů.

Podle ustanovení smlouvy obdrží akcionáři ACS 18,60 USD za akcii a k tomu 4,935 akcií Xeroxu za každou akcii ACS, kterou vlastní. Navíc Xerox na sebe převezme dluh ACS ve výši 2 miliard USD a vystaví převoditelné akcie v hodnotě 300 milionů USD pro akcionáře ACS skupiny B. Z pohledu přizpůsobených výdělků se výnosnost transakce předpokládá během prvního roku.

Odborné znalosti ACS tkví ve správě papírových pracovních procesů a poskytování specializovaného outsourcingu obchodních procesů a služeb informačních technologií v odvětvích, která sahají od telekomunikací, maloobchodu a finančních služeb až po zdravotnictví, vzdělávání a přepravu. Díky svým víceletým smlouvám s více než 1700 federálními, státními, okresními a místními subjekty je ACS největším poskytovatelem řízených služeb pro orgány státní správy v USA.

Xerox je u této akvizice přesvědčen, že dosáhne výjimečného růstu tržeb využitím své silné globální značky a zavedeným zákaznickým vztahům pro rozvoj podnikání ACS v Evropě, v Asii a v Jižní Americe. Navíc Xerox propojí své duševní vlastnictví se službami ACS, aby vytvořil nová řešení pro podporu komplexních pracovních procesů svých zákazníků.

Xerox očekává, že dosáhne ročních synergií nákladů, které se budou pohybovat mezi 300 a 400 milióny USD během prvních tří let po uzavření transakce. Synergie vycházejí převážně z omezení výdajů veřejné společnosti, zprostředkování a použití zkušeností ACS v podpůrných aktivitách, kde budou zpracovávat některé interní funkce Xeroxu.

Uzavření transakce, kterou schválila představenstva společností Xerox a ACS a speciální výbor ACS, se očekává v prvním čtvrtletí roku 2010. ACS bude fungovat jako nezávislá společnost a zpočátku bude mít značku ACS a Xerox Company. Řídit ji bude Lynn Blodgett, který bude zodpovědný Ursule Burns.

Akvizice je předmětem obvyklých podmínek pro uzavření, včetně obdržení domácích a zahraničních souhlasů od regulačních úřadů a schválení akcionáři ACS a Xeroxu.

Komentáře