Xerox v novém

Společnost Xerox představila nejrozsáhlejší změnu své korporátní identity ve své historii, hlavní a nejviditelnější změnou je nové logo.

Xerox v novém


Společnost Xerox představila nejrozsáhlejší změnu své korporátní identity ve své historii, hlavní a nejviditelnější změnou je nové logo.

Změněné logo reaguje na současný trend Xeroxu, který se prezentuje jako společnost s rozsáhlou historií pokrokových myšlenek, výrobků a služeb, které splňují potřeby podniků všech velikostí. Nové logo propojuje vize společnosti, orientaci na zákazníky a inovace.

"Změnili jsme Xerox na firmu, která je na bohatém digitálním trhu v těsném spojení se svými zákazníky," řekla Anne M. Mulcahy, předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka společnosti Xerox. "Naše nové logo ukazuje, kdo jsme a inovace, která nás odlišují. Expandovali jsme na nové trhy, vytvořili nové příležitosti, získali nové schopnosti, vyvinuli technologie, které stály u zrodu nových odvětví - a to vše proto, aby naši zákazníci mohli sdílet informace jednodušeji, rychleji a s nižšími náklady.

Nové logo Xeroxu je nyní napsáno malými písmeny v jasně červené barvě s kulatým symbolem a čarami, které se spojují a vytvářejí názorné "X", jež představuje propojení Xeroxu se zákazníky, partnery, trhem a inovacemi."Naše logo patří mezi nejvýznamnější majetek a jeho hodnota je pro naše podnikání nevyčíslitelná," dodala Ursula M. Burns, prezidentka společnosti Xerox. "Naši zákazníci, zaměstnanci a akcionáři se ztotožňují s hodnotami, které logo představuje - kvalitu, inovace, zaměření na zákazníka a kulturu podnikání. V současnosti posilujeme všechny tyto atributy a svému logu dáváme moderní vzhled, který více odpovídá dnešnímu světu - méně formální, výrazně živější s odkazem na naši historii
a s výhledem do budoucna."

Se silnou finanční pozicí a rozvinutou globální distribucí dává nové logo jasný signál
o síle Xeroxu jako vedoucí firmě pro správu dokumentů. "Nezaujatým pohledem jsem viděla přeměnu Xeroxu z výrobce kopírek a tiskáren na spolehlivého partnera, který pomáhá firmám lépe řídit informace, ať už jsou digitální, papírové nebo obojího druhu," řekla Angéle Boyd, viceprezidentka a generální ředitelka Imaging/Output Document Solutions, IDC. "Zároveň Xerox vytvořil silnou společnost a zaujal nové zákazníky na nových trzích. Změna loga je dalším logickým krokem. V současnosti se tvář společnosti Xerox rovná technologicky chytré a inovativní společnosti."

Internetové stránky společnosti byly spuštěny s novou identitou. Xerox nyní začne měnit logo na výrobcích, budovách, autech a marketingových materiálech, přičemž se předpokládá, že změna bude trvat přibližně 18 měsíců. Fuji Xerox, společný podnik Xeroxu a společnosti Fujifilm Corporation, který prodává systémy Xerox na většině asijského trhu, změní logo časem. "V České republice a na Slovensku by měla změna loga proběhnout během následujících tří měsíců," říká Blanka Vokounová, manažerka marketingové komunikace a PR společnosti Xerox Czech Republic. Nové logo bylo vytvořeno na základě rozsáhlého globálního průzkumu mezi zaměstnanci, zákazníky a partnery společností Interbrand. Představení loga 57 000 zaměstnancům proběhlo prostřednictvím webcastu, který vedly Anne M. Mulcahy a Ursula M. Burns.
Komentáře