Zabezpečení pro cloud computing od McAfee

Společnost McAfee oznámila, že spouští program McAfee Cloud Secure. Jedná se o první krok na cestě k zabezpečení rychle rostoucího ekosystému služeb založených na cloud computingu.

Zabezpečení pro cloud computing od McAfee


Studie z roku 2009, provedená firmou IDC, zjistila, že téměř 90 % respondentů označilo bezpečnostní problémy za hlavní překážku při využití technologií cloud computingu. Dodavatelům těchto služeb by měl program McAfee Cloud Secure pomoci překonat obavy zákazníků ze zabezpečení, a rozšířit tak jejich obchodní příležitosti. Mezi prvními zákazníky tohoto programu bude společnost Amazon, průkopník v oblasti cloud computingu, a firma SuccesFactor, poskytovatel řešení softwaru jako služby (Software-as-a-Service, SaaS). Program kombinuje služby bezpečnostní certifikace cloudových systémů, které obsahují automatizovaný auditing, postupy pro nápravu případných problémů a reporting.

 

Program Cloud Secure, který v tuto chvíli zahrnuje následující služby:

  • Certifikace zabezpečení: Společnost McAfee spolupracuje s předními poskytovateli certifikačních služeb upravených pro potřeby dodavatelů SaaS a cloud computingu. Certifikační služby, poskytované na roční bázi, budou brát v úvahu jak současné, tak i budoucí bezpečnostní standardy.
  • Automatizovaný auditing a reporting, propojený s certifikací: Společnost McAfee provádí automaticky a denně bezpečnostní audity, kontrolu zranitelných míst, navrhuje nápravná opatření a poskytuje hlášení o stavu zabezpečení. Prodejci cloud computingu, kteří projdou každodenním skenem a dalšími testy, obdrží od společnosti McAfee certifikát důvěryhodnosti, který bude důležitý při rozhodování potenciálních zákazníků.
  • Známka důvěry: Program Cloud Secure společnosti McAfee využije důvěryhodných technologií a známky McAfee Secure. V současnosti se známky McAfee Secure objevují na více než 80 000 webech a jsou známkou důvěry pro obchodní partnery, např. zákazníky e-shopů.

 

Program Cloud Secure tak nabídne dodavatelům cloud computingu kombinaci hned celé řady služeb: rigorózní bezpečnostní testování, přezkoumání obchodních postupů, dodržení certifikace a kontinuální hodnocení zranitelností.

 

Klíčovým krokem pro zajištění IT bezpečnosti je kontrola (skenování) jednotlivých komponent systému. Služba Cloud Secure společnosti McAfee je rozšířením služby Secure Service, která skenuje pouze weby. Služba Cloud Secure poskytne naproti tomu audit založený na skenování celé infrastruktury, jednotlivých aplikací i rozhraní sítě. Společnost McAfee dokáže poskytovat zabezpečení systémů cloud computingu v důsledku své celosvětové sítě senzorů sledujících bezpečnostní hrozby (Global Threat Intelligence Network) a technické odbornosti při zpracování těchto informací. Společnost McAfee plánuje program Cloud Secure nadále rozvíjet a rozšiřovat.

Komentáře