Zadavatelé letos odhadují nárůst internetové reklamy

V roce 2007 využilo 93 % českých společností internetovou reklamu a to většinou ve formě produktové kampaně. Nejčastějším formátem byl banner nebo klíčová slova popřípadě textová reklama.

Zadavatelé letos odhadují nárůst internetové reklamy


V roce 2007 využilo 93 % českých společností internetovou reklamu a to většinou ve formě produktové kampaně. Nejčastějším formátem byl banner nebo klíčová slova popřípadě textová reklama. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující další investice do internetové reklamy je měřitelnost kampaní, jejich přesné zacílení a zasažitelnost konkrétních cílových skupin zákazníků. Toto jsou stěžejní závěry marketingového výzkumu Internet Advertising Drivers, realizovaného exkluzivně pro Sdružení pro internetovou reklamu výzkumnou agenturou Mediarsearch.

„Tímto projektem, jehož detailní závěry dostanou k dispozici všichni naši členové, jsme si monitorovali trh zadavatelů a jejich ochotu svěřovat nám svoje marketingové rozpočty. Oslovili jsme ve dvou vlnách tzv. decision makery tj.ty, kteří rozhodují o směřování reklamních investic do médií a zeptali jsme se jich na to, co máme dělat, aby objem peněz do internetu byl větší. Pochopitelně máme zájem i o ty zatím nerozhodnuté, především z řad inzerentů rychloobrátkového zboží, aby zařadili internet jako stálou součást svého mediamixu,“ říká Kateřina Hrubešová výkonná ředitelka SPIR.

Internetová reklama se podle zmíněného výzkumného projektu stala standardním komunikačním prostředkem a spokojenost s ní je poměrně vysoká. Mezi nejčastější důvody využití této formy inzerce patří: uvedení nového výrobku na trh, podpora on-line značek a podpora značky. Inzerenti odhadují, že podíl internetové reklamy v mediálním mixu se v letošním roce opět zvýší a to jak na úkor tiskových (v první řadě), tak i televizních rozpočtů.

Výzkumný projekt Internet Advertising Drivers je součástí aktivit SPIR na podporu a rozvoj internetu jako reklamního média. Výzkum probíhal ve dvou vlnách a zahrnoval kvalitativní a kvantitativní dotazování . Toto jsou závěry druhé fáze projektu, v níž bylo dotazováno 150 marketingových manažerů z řad zadavatelů a proběhla v březnu a dubnu letošního roku. Další aktivitou na podporu rozvoje internetu byla nedávná konference Internet Advertising Conference 2008, která zhodnotila současný stav internetové reklamy u nás a fakticky potvrdila závěry tohoto výzkumu.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 48 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.

Komentáře