Zaměstnanci pracují více. A co na to David Gruber?

Celkový čas, který zaměstnanci věnují při práci na firemním PC nepracovním aktivitám se dle výzkumu společnosti truconneXion zkrátil z jedné a půl na průměrně jednu hodinu denně

Zaměstnanci pracují více. A co na to David Gruber?


Častější sledování toho, co uživatelé na firemních počítačích dělají zjevně nese své ovoce. Dle listopadového výzkumu společnosti truconneXion, která dodává auditační a monitorovací program AuditPro, v uplynulém roce totiž znatelně poklesl čas, během kterého zaměstnanci využívají firemní IT k jiným než pracovním účelům – celkový takto promarněný čas se dle výzkumu zkrátil z jedné a půl na průměrně jednu hodinu denně. Pokud jde o nejrozšířenější formy mimopracovních aktivit, pak převažují používání e-mailu k soukromým účelům, on-line nákupy a používaní komunikačních programů (viz. graf)

 

Graf: Nejběžnější formy zneužívání IT ve firmách

 

Jak výzkum dále uvádí, stoupl počet firem, které začaly používat některý z nástrojů na sledování efektivity zaměstnanců – z dotazovaných firem to jsou téměř tři čtvrtiny.

 

Zajímavý postřeh k výše zmíněné promarněné hodině denně má známý propagátor technik duševní práce David Gruber (vy nevíte, kdo je David Gruber? Inu, to je člověk, který chatoval už v roce 1986 a otázkou „Jak mít vše hotovo?“ se zabýval už v době, kdy David Allen ještě pracoval na benzínové pumpě, s nadsázkou řečeno :-)

Jedna hodina odreagování v průběhu pracovní činnosti denně se dle Davida Gruber již blíží obvyklému časovému snímku pracovníka. „Typický duševní pracovník vydrží v naprosto špičkové soustředěnosti asi patnáct minut, pak potřebuje několik desítek sekund na změnu stavu mysli. A v těchto cyklech střídání koncentrace vydrží pracovník zhruba hodinu a půl – pak mu prospěje deset až patnáct minut pauzy,“ říká.

 

Dle výsledků zmíněného průzkumu důraz na monitorování v roce 2011 ještě zesílí – 35,9 % dotázaných firem považuje zneužívání pracovní doby na počítačích za klíčovou oblast k řešení, což je vyšší procento než před rokem. Primárním objektem zájmu manažerů a majitelů firem však v souvislosti s využitím nástroje AuditPro i v roce 2011 zůstane jeho auditovací funkce, správa a evidence licencí a IT majetku. „Firmy si uvědomily, že prostřednictvím správy majetku a dohledu nad zaměstnanci mohou dosáhnout desítek procent úspor ve velmi krátkém časovém horizontu, což je pro ně zásadní obzvláště v době omezených rozpočtů a stavu zaměstnanců,“ konstatuje Robert Kleiner, ředitel společnosti truconneXion.

 

 

David Gruber chatuje (natočeno v roce 1986):

Komentáře