Zaměstnanci téměř 50% firem nemají povědomí o ochraně citlivých dat

Podle celosvětového průzkumu se na komplikovanosti IT bezpečnosti podílejí nové IT technologie a omezené povědomí uživatelů.

Zaměstnanci téměř 50% firem nemají povědomí o ochraně citlivých dat


Společnost Check Point Software Technologies zveřejnila ve spolupráci s výzkumnou organizací Ponemon Institute výsledky globálního průzkumu „Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století“. Podle výzkumu se organizace potýkají s řadou rostoucích bezpečnostních priorit a s tím, že sami zaměstnanci vědí o bezpečnostní politice firmy jen velmi málo.

Podle průzkumu, který probíhal mezi více než 2400 správci IT po celém světě, je největším problémem součastnosti správa složitých bezpečnostních prostředí. Průzkum poukázal na fakt, že více jak 55 % firem k zabezpečení svých firemních sítí využívá přes sedm různých dodavatelů. Z průzkumu vyplynulo, že firmy při sjednocování IT bojují se snižováním celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a zároveň požadují vyšší výkon. Pokud firmy chtějí mít schopnost vynutit si lepší ochranu, musí mít holistický přístup k zabezpečení prostředí, aby pochopily, kde se mohou objevit případná rizika.

„Pokud dnes firmy chtějí zlepšit zabezpečení, potřebují lépe pochopit svá současná prostředí a stanovit si priority pro krátkodobé a dlouhodobé iniciativy,“ říká Juliette Sultan, vedoucí celosvětového marketingu Check Point Software Technologies.

Více jak 700 dotazovaných subjektů v průzkumu se domnívá, že největší překážkou při nasazování nových technologií je jejich dodržování. Rozšíření cloud computingu, mobility, Web 2.0 a aplikací pro sdílení informací pro firmy představuje výzvu, jakou úroveň ochrany ve všech vrstvách sítě použít, zatímco je nutné tyto bezpečnostní požadavky striktně dodržovat.

I když moderní technologie otevírají nové možnosti ve způsobu firemní komunikace a spolupráce, většina firem bojuje se zajištěním správy různorodých IT prostředí. Zabezpečení se tak stává stále složitější a vede k větším rizikům ztráty dat ze strany zaměstnanců či spolupracovníků. V průzkumu uvedlo 48,8 % dotazovaných, že firemní zaměstnanci mají malé nebo vůbec žádné povědomí o ochraně firemních dat či firemních politikách. Východiskem by měla být osvěta zaměstnanců, která by jim pomohla uvědomit si jejich zásadní roli při zajištění komplexního firemního zabezpečení. Výsledky průzkumu poukázaly na fakt, že pokud by zaměstnanci měli možnost řídit bezpečnostní politiky, celkově by se zlepšila otázka zabezpečení. Více jak 58 % dotazovaných uvedlo uživatelskou obeznámenost jako prioritu v současné době i v budoucnosti.Průzkum „Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století“ prováděl Ponemon Institute v únoru 2011 ve výzkumných centrech mezi IT správci v Americe, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. Výzkumným vzorkem byly společnosti všech velikostí napříč 14 různými odvětvími, včetně finančního, průmyslu, obrany, maloobchodu, zdravotnictví a školství
Komentáře