Zatočte s výrobním procesem

Není vaše společnost schopna plnit dodávky, protože máte problémy s plánováním a efektivitou výroby? Trn z paty by vám mohlo vytrhnout řešení, které by optimalizovalo efektivitu výrobního procesu, pomohlo plnit dodací lhůty a zlepšilo informovanost klienta o průběhu zakázky. Zatočit s výrobním procesem a efektivitou vám pomůže řešení pro APS/SCM (Advanced Planning & Scheduling/Supply Chain Management).

Zatočte s výrobním procesem


Není vaše společnost schopna plnit dodávky, protože máte problémy s plánováním a efektivitou výroby? Trn z paty by vám mohlo vytrhnout řešení, které by optimalizovalo efektivitu výrobního procesu, pomohlo plnit dodací lhůty a zlepšilo informovanost klienta o průběhu zakázky. Zatočit s výrobním procesem a efektivitou vám pomůže řešení pro APS/SCM (Advanced Planning & Scheduling/Supply Chain Management).

Pokud má společnost dostatečné výrobní kapacity, bezproblémové zásobování, a přesto není schopna plnit požadavky svých zákazníků, je to určitě signál, že výroba není dobře plánována,“ konstatuje Michael Hégr, odborný konzultant společnosti Minerva Česká republika. Velice často se prý setkává ve strojírenských firmách s produktovými manažery, kteří mají za úkol hlídat své zakázky při průchodu výrobou. Pokud mají další zakázky zpoždění, snaží se na úkor jiných zakázek výrobu měnit, což ale vede ke zpoždění jiných zakázek: „V konečném důsledku dochází k častému přestavování strojů, a tudíž k nárůstu neproduktivních časů. To může být okamžik k zamyšlení se nad nasazením APS řešení.“

Čas pro nasazení APS/SCM nastane podle Milana Černého, specialisty společnosti Oracle na oblast výrobních řešení, v okamžiku, kdy firma dostatečně neplní požadavky zákazníků: „Když není podnik například schopen pravidelně plnit dodací lhůty zákazníků, a sklouzávají mu tak nabídky. Druhou možnost pak představuje situace, kdy výrobní podnik potřebuje zvýšit svou efektivitu, respektive efektivitu výrobního procesu. Kvalitní APS/SCM dokáže výrazně snížit vázaný kapitál a zlepšit informovanost klienta o plnění zakázky.“

Zbytečné či předčasné je podle Hégra naopak nasazení APS/SCM v případě, kdy společnost není schopna pro APS řešení poskytnout data v dostatečném množství a kvalitě. Tedy ve společnostech, kde neexistují například kvalitně zpracovaná technologická data. „Samozřejmě, že existují také společnosti, jejichž výrobní program není náročný na plánování a vystačí s funkcionalitou ERP řešení,“ říká Hégr. Podle slov Černého není řešení potřeba v případě, kdy společnost stoprocentně plní požadavky a necítí potřebu zvyšovat efektivitu.

APS třeba na letišti?

Podle Hégra není APS řešení omezeno z hlediska použití v rozličných segmentech, vždy se jedná o co nejefektivnější využití vnitřních zdrojů oproti vnějším požadavkům: „Jako příklad lze uvést nasazení APS systému na Vídeňském mezinárodním letišti pro optimalizaci příchozích letů, bran letištních terminálů. Jedná se samozřejmě o extrémní příklad, na kterém je ale možno demonstrovat, že v použití APS řešení neexistují omezení.“ Pokud se jedná o průmyslovou výrobu, pro kterou jsou APS řešení primárně určena, tak Minerva má podle Hégra nejvíce instalací v automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

Potřeba automobilového průmyslu spočívá podle slov Hégra v nutnosti dodávek zákazníkům v požadovaném termínu a vyžaduje tedy co nejlépe optimalizovanou výrobu: „To znamená například sestavení výrobních linek, tak aby docházelo k co nejefektivnějšímu přestavování, v případě lakovacích linek sdružování stejných barev a podobně.“ Strojírenská výroba pak je složitá zejména širokým sortimentem hotových výrobků a vysokým počtem výrobních operací: „Jedině APS systémy jsou schopny zabezpečit sled pracovních příkazů a výrobních operací, tak aby se výroba na vyšších úrovních setkala v jeden okamžik,“ tvrdí Hégr.

Zatím je podle Černého APS/SCM nedoceněné v oblasti procesní výroby: „Typicky jde o společnosti, které pracují s nějakou masou materiálu. Příkladem může být chemický či nápojářský průmysl.

Velikost společnosti podle Hégra z hlediska nasazení APS/SCM nehraje klíčovou roli: „Mezi zákazníky se objevují jak menší společnosti zaměstnávající cca sto padesát lidí, tak velké strojírenské společnosti s tisíci zaměstnanci.“ Podle Černého mezi uživateli APS/SCM řešení převažují podniky nad 100 zaměstnanců.

Hégr nevidí rozdíl ani mezi firmami se zahraničním majitelem a ryze českými společnostmi: „Také tento faktor pro používání APS není rozhodující. I české firmy čili jejich top management si je vědom nutnosti používat moderní trendy v oblasti IT.“ Více než dvě třetiny zákazníků Minervy v oblasti APS jsou však vlastněny zahraničním kapitálem.

Má APS řešení smysl?

APS systémy podle Hégra potřebují velké množství aktuálních dat, která čerpají z ERP systému, a je tedy nutné veškerá data do něj vkládat okamžitě: „To většinou nepředstavuje problém v procesech, jako je pořízení prodejních či nákupních požadavků nebo evidence skladových položek. Kde se naopak se včasností zadávání údajů problém vyskytuje, je rozpracovaná výroba.“ Zde prý Minerva v posledních letech zavádí řešení evidence zpracovaných operací, odpočet vstupních komponent a odvádění hotové výroby na sklad pomocí čárových kódů. To zabezpečí aktuálnost požadovaných dat pro APS řešení.

S nasazením APS/SCM je potřeba připravit se i na změny procesů. Provoz řešení si je totiž zpravidla vynutí, protože v nich odhalí mezery. Pokud se změny provedou, a sečtou se tak synergické efekty, jde o kvalitní nasazení celého řešení. Překážka nastane ve chvíli, kdy firma nasadí systém, ale přitom není ochotna dělat organizační a procesní změny,“ říká Černý.

Pro správné fungování APS je podle slov Hégra nutná celá řada informací: „Jsou to především informace technické přípravy výroby (struktury výrobků, pracovní postupy, časy seřízení, výroby a přesunů…), pracovní příkazy, stav rozpracované výroby, potvrzené nákupní objednávky.“ Dále je podle něj nutno poskytnout pro APS řešení kalendář jednotlivých zdrojů, jejich účinnost a také kalendář údržby a další: „Jen za předpokladu přesnosti a aktuálnosti těchto dat může APS řešení poskytnout přínos, který je od APS očekáván.

Přínosy a rizika

Hégr také přibližuje, podle čeho by se měla měřit úspěšnost nasazení a provozu APS/SCM systému: „Úspěšné zavedení APS řešení je podmíněno kvalitními a aktuálními požadovanými daty. Konečná úspěšnost provozu spočívá v rutinním používání APS, kdy jeho výsledky, například fronta práce pro jednotlivé zdroje, jsou akceptovány a stávají se nedílnou součástí firemních procesů.“ Dalším předpokladem je dobře naimplementovaný a používaný ERP systém pro dané odvětví, který poskytuje pro APS řešení vstupní data.

Implementace APS řešení se, tak jako řešení ERP, může velice lišit, jde zejména o požadovanou funkcionalitu, velikost zákazníka a také samozřejmě záleží na nabízeném IS. Jedná se tedy většinou o řešení v řádu stovek tisíc korun, ale někdy až o mnohamilionové projekty.

Každá implementace závisí především na lidech a na jejich přístupu, v tom spočívá klíčový prvek při nasazení a používání nejen APS řešení. Pokud uživatel, tedy plánovač, nevidí v použití APS řešení svého pomocníka a nenachystá pro toto řešení potřebná a aktuální data, tak se může stát nasazení APS velmi problematickým,“ upozorňuje Hégr na možná úskalí implementace řešení pro pokročilé plánování.

I přes možná úskalí se však dodavatelé APS/SCM řešení i jejich uživatelé shodují na tom, že existují podniky, které se bez tohoto systému budou moci obejít pouze za cenu přibrzdění rozvoje podnikání s rizikem toho, že je postupem času z trhu zcela vytlačí konkurenti schopni dostát požadavkům zákazníkům a řádně a včas plnící jejich zakázky s co možná nejvyšší produktivitou. Pro získání podrobných informací o nabídce APS/SCM řešení v Česku a k počáteční orientaci na trhu jsme pro vás připravili přehled, který by vám měl pomoci s výběrem vhodného systému i jeho dodavatele.

Foto: Wikipedia

Další informace o problematice APS/SCM naleznete v rubrice Co je co zde.

Komentáře