Zelené IT: Firmy potřebují systémy pro sledování dopadu jejich činnosti

Podle nezávislé studie vypracované pro společnosti IFS v USA, ve Skandinávii a Beneluxu, firmy na obou stranách Atlantiku sice považují zavedení „zelených opatření“ za důležitá, ale postrádají ty správné systémy pro sledování dopadu své činnosti na životní prostředí.

Zelené IT: Firmy  potřebují systémy pro sledování dopadu jejich činnosti


Kvůli rozvoji ekologických předpisů v Evropě i ve Spojených státech čelí podniky rostoucímu tlaku ze strany regulátorů, zákazníků a investorů, aby dokumentovaly a omezovaly dopad své činnosti na životní prostředí. Podle IFS údaje z výzkumu naznačují, že pokud chtějí organizace udržet krok s těmito rychle se rozvíjejícími nároky, musí provést zásadní změny svých podnikových technologií.

Studie vychází z průzkumů mezi průmyslovými manažery v jednotlivých regionech a prokazuje, že více než tři čtvrtiny společností považují sledování svého environmentálního profilu za důležité – 83 procent společností v USA, 82 procent ve Skandinávii a 79 procent v zemích Beneluxu. Téměř tři čtvrtiny evropských respondentů (74 procenta ve Skandinávii a 75 procent v zemích Beneluxu) však připouštějí, že nemají dostatečné softwarové technologie na sledování dopadu své činnosti na životní prostředí, jako jsou například speciální aplikace v rámci systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Americké firmy si v tomto ohledu vedou o něco lépe. 47 procent jich sice uvedlo, že postrádají podnikový software pro environmentální sledování, avšak dalších 42 procent tento software  - i když ne zcela komplexní - má.

Na dotaz stanovení priorit pro zelené IT iniciativy odpovídali respondenti odlišně.  Jako nejnaléhavější důvod k implementaci podnikového softwaru schopného spravovat dopad na životní prostředí byla zmiňována marketingová hodnota, a to 35 procenty Skandinávců. Toto hledisko tak předstihlo shodu s předpisy (22 procent) a úsporu nákladů (19 procent). Naproti tomu dotazovaní manažeři v zemích Beneluxu a v USA pokládají za důležitou výhodu shodu s ekologickými předpisy (36 procent v USA, 34 procenta v zemích Beneluxu) spíše než marketingový nebo ekonomický přínos.

Více než polovina dotazovaných amerických a evropských organizací vyjádřilo zájem o funkčnost pro environmentální sledování začleněnou do jejich stávajících řešení ERP. Nicméně i když je zájem vysoký, málokdo byl schopen jmenovat dodavatele ERP, jejichž produkty tuto konkrétní funkčnost obsahují.

Otázky životního prostředí jsou stále důležitější nejen pro zákazníky, ale také pro kapitálový trh, který chce investovat do etičtějších a udržitelnějších organizací.  IFS je dlouhodobě odhodlána podporovat své zákazníky plně integrovanými aplikacemi pro sledování environmentálního dopadu, které jim pomohou při plnění předpisů, řízení rizik na úrovni představenstva, omezování dopadu na životní prostředí a snižování nákladů.Nástroj IFS Eco-footprint Management, který je integrovanou součástí sady aplikací IFS Applications, poskytuje organizacím bezprecedentní kontrolu a transparentní sledování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Tento nástroj nabízí zákazníkům standardní podnikovou metodiku na pomoc při kontrole nákladů, přípravě na nároky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a plnění požadavků zákazníků na ekologické dopady jejich spotřebitelských rozhodnutí.

Více informací o nástroji IFS Eco-footprint Management najdete na: http://www.ifsworld.com/cz/solutions2/cp/eco-footprint_management/

Komentáře