Zelený Xerox

Zelený Xerox


Společnosti Xerox se prostřednictvím „zelených“ programů podařilo snížit množství elektrotechnického odpadu téměř o milión tun, přesně o 907 tisíc.

Program ochrany životního prostředí, jenž Xerox spustil již v roce 1991, se zaměřuje na dvě oblasti:
- opětovné používání a recyklaci spotřebního materiálu,
- zpětný odběr výrobků, jejich recyklaci a opětovné používání jejich částí.
Xerox navíc zahrnuje svou politiku ochrany životního prostředí i do výrobních procesů.

"Naše zkušenosti s opětovným používáním, recyklací a opakovaným využitím částí produktů při výrobě nových produktů nejen snižují množství odpadu, ale zároveň nám ušetřily více než 2 miliardy USD," řekla Patricia Calkins, viceprezidentka Xeroxu pro Environment, Health and Safety. "Pokud by se toto množství odpadu naložilo do nákladních aut, bylo byl jich více než 160 000 a jejich řada by byla delší než 1 600 km, což odpovídá vzdálenosti z Londýna do Říma. Věříme, že zásady udržitelného rozvoje musí být nutnou součástí vývoje nových produktů, poskytování služeb našim zákazníkům a tvorby zisku."

"Zákazníci v ČR jsou v současnosti mnohem citlivější na téma šetrnosti kupovaných výrobků k životnímu prostředí. Ekonomické argumenty jsou sice stále na vrcholu žebříčku při jejich rozhodování, nicméně zodpovědnost k životnímu prostředí je rostoucím trendem jak u firemní klientely, tak u domácích uživatelů, říká Tomáš Krýsl, obchodní a marketingový ředitel společnosti Xerox ČR.

Aliance Xerox Green World
Základem aktivit společnosti v oblasti snižování odpadu je aliance Xerox Green World, program pro opakované používání a recyklaci tiskových kazet a tonerů. Jen za loňský rok se v rámci programu nevyhodilo více než 2,7 miliónů kazet a zásobníků na tonery a téměř 5 miliónů kg dalšího odpadu.

Znovuvyužití výrobků a jejich částí
Již více než 15 let Xerox transformuje použité vybavení do nových výrobků a součástek. Tento přístup vykazuje významné environmentální i finanční přínosy a jen v roce 2006 se snížilo množství odpadu o 50 miliónů kg a zároveň se snížily nároky na primární zdroje při výrobě nových součástek. Ze 43 000 tun odpadu v roce 2006 Xerox znovu použil nebo zrecykloval 96 %. To vše při dodržování náročných standardů pro kvalitu a výkon.

Komentáře