Získejte od Czechinvestu poradenství pro začínající firmu až za tři miliony

Připravit strategii pro vstup na trh nebo nalézt vhodného investora je pro začínající firmu obtížné. Zjednodušit to může vedení od zkušených podnikatelů z praxe.

Získejte od Czechinvestu poradenství pro začínající firmu až za tři miliony


Právě na takové poradenství může nyní začínající firma získat až tři miliony korun z programu CzechEkoSystem agentury CzechInvest. Se zpracováním žádosti pomůže Jihomoravské inovační centrum (JIC), které dnes podepsalo smlouvu s CzechInvestem a stalo se tak kontaktním místem pro jižní Moravu.

Na poradenství a koučink získají firmy prostřednictvím programu až tři miliony korun na dobu až dvou let. Firmám z Jihomoravského kraje JIC bezplatně pomůže s přípravou žádosti do programu a poradí jim, zda jsou vhodným žadatelem.

„V první fází pomůže program firmě s rozvojem podnikatelského záměru formou specializovaného poradenství a koučinku od zkušených podnikatelů. Firmy, které projdou programem CzechEkoSystem, mohou pak zažádat o investici z národního seed fondu,“ vysvětlil Jiří Hudeček, ředitel JIC. Vyplnění žádosti je v porovnání s jinými dotačními programy jednodušší.

„Po vstupu do programu je mezi firmami poptávka, již nyní máme přihlášeny dvě desítky zájemců, “ potvrdil Miloš Sochor, hlavní konzultant JIC. V první výzvě mohou firmy žádat do 29. června 2012. Největší zájem mají společnosti z oblasti ICT, dále pak ze strojírenství a stavebnictví.

Jednou z firem, které již o program CzechEkoSystem projevily zájem, je i společnost Acemcee sídlící v Innovation Parku JIC. Produkt Takeplace, který firma nabízí, představuje komplexní software pro organizace a administraci konferencí, kongresů nebo veletrhů. Po dvou letech od založení chtějí svůj byznys stabilizovat a také ho pomoci lépe etablovat na trhu. „Do programu se přihlašujeme primárně z důvodu získání cenných konzultací od pečlivě vybraných společností s úspěšnou historií. Motivací je i finanční podpora a také je to vstupní brána pro další žádost o investici ze seed fondu,“ uvedl Jaroslav Škrabálek, ředitel firmy Acemcee.

Více informací naleznete na www.jic.cz/ces.Kdo může žádat

Program CzechEkoSystem je určen pro české začínající firmy do pěti let od založení. Podnik nesmí mít více než 250 zaměstnanců a 50 milionů eur ročního obratu. Musí se jednat o firmy mimo Prahu, je možné využít i mimopražské pobočky.

Vyloučenými obory jsou zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura, uhelný a ocelářský průmysl. Příprava žádosti do programu CzechEkoSystem údajně není časově náročná. Firmy vyplní formulář žádosti a přiloží stručný podnikatelský plán a také rozvojový plán. V něm přesněji popíšou služby, které plánují v rámci projektu využít.


Úvodní foto: © Frog 974 - Fotolia.com
Komentáře