Zjednodušte si vytváření a řízení procesů v organizaci

Silné konkurenční tlaky a snaha o neustálé snižování nákladů vedou organizace k potřebě rychle zjednodušit stávající procesy a vytvářet maximálně racionální procesy nové.

Zjednodušte si vytváření a řízení procesů v organizaci


Silné konkurenční tlaky a snaha o neustálé snižování nákladů vedou organizace k potřebě rychle zjednodušit stávající procesy a vytvářet maximálně racionální procesy nové.

Kvalitní management procesů v organizaci (BPM, Business Process Management) představuje potenciál zásadních úspor prostředků organizace (čas, peníze, lidské zdroje). Moderní metody BPM sahají od klasických procesních diagramů až po komplexní modelovací nástroje schopných monitoringu, simulací a redesignu procesů pro dosažení maximálního přínosu pro organizaci. Výsledkem promyšleného a kvalitně provedeného BPM je mimo zmíněné efektivity také bezprecedentní pružnost organizace, kde pracovní toky (workflows) mohou být měněny v reálném čase v závislosti na okolnostech. To organizaci umožní provést odpovídající a konkurenceschopné akce. IBM je se svým know-how a softwarovými nástroji v oblasti BPM připravena k vašim službám.
Vice informaci naleznete zde.

Komentáře