Zkuste si investování s Pražskou burzou

Zkuste si investování s Pražskou burzou


Internetové stránky www.px.cz, které jsou určené pro začínající investory, uvedla do provozu Burza cenných papírů Praha. Cílem projektu je seznámit zájemce o investování s činností burzy, s její rolí na kapitálovém trhu a zejména s fungováním investičních nástrojů, které jsou na burze obchodovány.


Větší obrázek.


Nový web je členěn do celkem čtyř kapitol. V úvodní části se zájemci dozví něco o historii a burzy, o jejím fungování a budou seznámeni se základními investičními možnostmi. V následující kapitole „Produkty“ jsou pak popsány jednotlivé investiční nástroje a jejich specifické vlastnosti. Po této úvodní teoretické přípravě je možno v kapitole „Mohu si to vyzkoušet“ díky jednoduchým simulacím obchodování pochopit fungování a chování jednotlivých investičních nástrojů. Poslední kapitola s názvem „Kde mohu nakoupit“ informuje o tom, kteří členové burzy nabízejí zprostředkování obchodů s jednotlivými typy investičních nástrojů. Celý text v rámci webu je protkán odkazy na interaktivní slovník pojmů tak, že veškerá odborná terminologie je okamžitě vysvětlena bez nutnosti složitého vyhledávání.

Naším hlavním záměrem je přiblížit investorům co možná nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem nové investiční nástroje, se kterými burza začala obchodovat na sklonku loňského roku. Investiční certifikáty a futures jsou na našem trhu stále ještě novinkou...“ uvedl říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.


Foto: redakce

Komentáře