Změny u Aquasoftu

Firma věnující se vývoji a dodávce informačních systémů mění část organizační struktury.

Změny u Aquasoftu


Firma věnující se vývoji a dodávce informačních systémů mění část organizační struktury.

Změny probíhají právě v těchto dnech a zásadním krokem je restrukturalizace úseků zodpovědných za průběh zakázek, které byly až doposud postavené na tradiční struktuře podle profesí (např. analytické nebo programátorské oddělení). Na místo nich nyní vznikají dva nové útvary – jeden se zaměřením na realizaci projektů v konkrétních segmentech trhu a druhý s důrazem na rozvojové aktivity v technologické oblasti a interní postupy.

Posledně jmenované oddělení („rozvoj a interní služby“) povede Iva Stanovská, která od roku 2000 vedla analytickou část Aquasoftu. Nyní v rámci své funkce bude zodpovídat za přípravu a rozvoj týmů pro realizaci nových podnikatelských záměrů.

Úsek realizace projektů, který má na starosti přípravu a průběh zakázek povede Michal Víšek, který v oboru IT působí 15 let a po tříletém působení v roli projektového manažera našel stabilní uplatnění v pozicích středního a vyššího managementu. V Aquasoftu působí od roku 2002 na pozici technického ředitele, nyní bude pracovat jako ředitel realizace projektů.

Komentáře