Známe výsledky pátého ročníku soutěže Best Project Management

Pátý ročník odborné konference Project Management Day proběhl 12. června 2012 v prostorách angelo Hotel Prague.

Známe výsledky pátého ročníku soutěže Best Project Management


Hlavními tématy konference nemohly chybět mezinárodní standardy projektového řízení, certifikační autority a srovnání metodik IPMA, PMI a PRINCE2; vzdělávání, motivace a hodnocení projektových manažerů. Program doplnily ukázky vedení konkrétních projektů z praxe a panelové diskuse. Součástí konference bylo oznámení výsledků soutěže Best Project Management 2012, kterou vyhlašují společnosti solit project a PRAM Consulting, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young.

Cílem soutěže Best Project Management je najít a ocenit nejlepší realizovaný projekt a úspěšné projektové manažery v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového managementu a projektový management obecně.

Nejlepším projektovým manažerem za rok 2011 se stal Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, na druhém místě se umístil René Kubiš ze Slovak Telekom a třetí místo obsadil Vladimír Beran ze společnosti Et netera.

„Letošní ročník soutěže přinesl zajímavé a propracované projekty nejenom z tradičních oblastí jako ICT, bankovnictví či procesní změny, ale také například humanitární pomoci,“ komentuje průběh soutěže Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting.

„Kvalita projektů v České republice rok od roku stoupá. Firmy i neziskový sektor dnes kladou stále větší důraz na efektivitu a tak projektoví manažeři musí řídit stále více projektů souběžně. Rostou i nároky na jejich kvalifikaci a inovativní přístup,“ říká Petr Knap, partner společnosti Ernst & Young. „Oproti předchozím letům již není tak významnou příčinou změn v projektovém řízení nejistý ekonomický vývoj. Zdá se, že společnosti jsou již na výkyvy lépe připraveny a dokážou na případné změny při realizaci svých projektů lépe reagovat.“

1.    místo:

Tým projektového manažera Petra Drbohlava a Lucie Kinkorové, Člověk v tísni

Název projektu: Pokrytí potravinových potřeb navracejících se vnitřně vysídlených osob na severu Srí Lanky

Představení projektu: Poslední fáze válečného konfliktu na Srí Lance vyhnala z domovů na 300 tisíc lidí. Cílem projektu bylo podpořit jejich návrat vytvořením pracovních příležitostí pro 3 500 rodin a rehabilitací veřejné infrastruktury. Člověk v tísni byla jedna z prvních mezinárodních nevládních organizací, která získala povolení od srílanské vlády na působení ve válkou zpustošené oblasti

2.    místo:

Tým projektového manažera Reného Kubiše, Slovak Telecom

Název projektu: Telekom DataCenter

Představení projektu: Projekt TDC byl největší IT investicí Slovak Telekomu v letech 2010/2011. Projekt zahrnoval výstavbu TDC, výběr vhodného portfolia poskytovaných služeb, spuštění a sledování prodeje a marketingové aktivity až po uvedení do provozu. TDC představuje důležité aktivum, určené zákazníkům, které má přinášet firmě výnosy. Výstavba TDC byla náročná na koordinaci interních i dodavatelských aktivit. Výstavba TDC od položení základného kamene po uvedení do provozu trvala pouze 10 měsíců (celkové trvání projektu 24 měsíců).

3.    místo:

Tým projektového manažera Vladimíra Berana, ET netera

Název projektu: Můj Datart

Představení projektu: Důvodem vzniku projektu je záměr přivést co nejvíce registrovaných zákazníků a mít možnost je následně cíleně oslovovat tak, aby v Datartu více a častěji nakupovali. Projekt byl realizován zároveň pro Českou i Slovenskou republiku.


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře