Zveme vás na 6 ročník konference ICTM

Tématem letošního ročníku konference o řízení informačních a komunikačních technologií budou organizační a manažerské modely řízení útvarů podnikové informatiky.

Zveme vás na 6 ročník konference ICTM


Rámce a metodiky řízení, které se pro řízení podnikové informatiky používají  stejně jako normy a standardy řízení jakosti a služeb se otázkám z oblasti organizačního uspořádání IT útvarů vesměs vyhýbají. Ani po sebedůkladnějším prostudování všech publikací ITIL, CobiT či ISO norem pro řízení jakosti, služeb či projektů i metodik projektového řízení se například nedozvíme, jak a podle jakých kritérií máme vytvořit efektivně fungující organizační strukturu IT útvaru, jaké manažerské a rozhodovací kompetence mají mít jednotlivé organizační úrovně IT útvaru, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů organizačních struktur pro podnikovou informatiku, který typ organizační struktury pro IT útvar vhodnější než jiný, v jakých aspektech se liší způsob řízení podnikové informatiky od způsobu řízení ostatních podnikových organizačních jednotek či má-li řízení IT útvaru specifika, se kterými se u ostatních organizačních jednotek v podniku nepotkáme. Neřešeny zůstávají i další aspekty organizace řízení podnikového ICT.

6. ročník konference ICTM si klade za cíl nastínit celou šíři problematiky organizace a řízení útvarů podnikové informatiky, přinést odpovědi alespoň na některé z výše předložených otázek a konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky.

Vzhledem k absenci téměř jakýchkoli písemných dokumentů pojednávajících o uvedené problematice, má sborník příspěvků letošního ročníku konference ambici stát se klíčovou a v českém jazyce možná i jedinou publikací monotematicky zpracovávající toto téma.

Konference se uskuteční 12. května 2010 v Praze v prostorách ČVUT. Podrobnější informace a přihlašovací formulář jsou k dispozici na www.ictm.cz

Komentáře