CIO Business World 10 2009

Virtualizace & Cloud, Programování DNA, Historie Wikimedia Foundation.

CIO Business World 10 2009


Zbrojnice: Ostře sledované sítě
Na funkčnosti sítí závisí obvykle funkčnost veškerých systémů, proto je nutné zajistit a zaručit  jejich korektní běh v době, kdy jsou využívány uživateli nebo důležitými systémy. Byznys může sice spoléhat na to, že si oddělení správy sítí funkčnost hlídá a dělá pro ni maximum, ale v okamžiku, kdy se objeví první vážnější problémy, obvykle dochází ke sporu, který  je založen  jen na domněn
kách.
Jan Herman

Virtualizace & Cloud
Cloud computing a virtualizace jsou úzce propojeny, a přesto si stále častěji konkurují. Cloud, či výpočetní mrak, je často chápán jako logické pokračování konsolidace IT infrastruktury či osvobození aplikací od železa. Zbavit se vlastních serverů a aplikací bývá ale ve skutečnosti o dost složitější
než v powerpointové prezentaci.
Lukáš Erben, Robert Brož, R. L. Scheier

Science World: Programování dna
Několika významných úspěchů dosáhli v posledních měsících výzkumníci pracující v oblasti biotechnologií a genetiky. Nové objevy mají potenciálně velmi široké uplatnění, od medicíny a energetiky po výrobu čipů nebo budoucnost českého piva. V hlavní roli ve všech  těchto případech vystupuje DNA.
Pavel Houser

e-Business: Crowdsourcing - Outsourcujte do davu
Úkoly se dají zadat zaměstnancům, kontraktorům, mohou se outsourcovat, nebo také „crowdsourcovat“. Neologizmus označuje předání nějakého takového úkolu davu, komunitě – prostě mase potenciálních on-line dodavatelů, kteří podobné zakázky vyhledávají.
Jakub Svoboda

Fokus: Wi-fi dozrálo pro podniky
Pevné (metalické  i optické) datové sítě  jsou pro moderní společnosti  již nedostačující. V místech, kde se používají notebooky, PDA, čtečky čárových kódů nebo GSM telefony s Wi--Fi, je stále více důležité umožnit jejich uživatelům volný pohyb s těmito „pracovními nástr oji“ kdekoli v prostorách společnosti a zajistit jim nepřetržité spojení s firemní sítí.
Jan Vaculín

Analýza IT: ICT ve výrobě léčiv a spotřební chemie
Od zubních kartáčků a dalších hygienických potřeb přes prací prášky a jiné čisticí prostředky až po kosmetiku a sofistikované léky – to vše produkují tuzemští výrobci léčiv a spotřební chemie. Celková spotřeba čisticích prostředků, hygienických potřeb a léčiv naštěstí není příliš závislá na aktuální kondici ekonomiky. Důsledky ekonomické krize se tak promítají spíše do změn ve struktuře poptávky po jednotlivých typech produktů vyráběných podniky ze segmentu výroby léčiv a spotřební chemie, což se vcelku zřetelně odráží také v aktuálním stavu a trendech dalšího rozvoje využití ICT v tom to odvětví.
Lubomír Karpecki

Historie IT: Wikimedia foundation
Otevřená encyklopedie Wikipedia, která vznikla díky spolupráci nespočtu uživatelů internetu, se stala největší světovou encyklopedií vůbec. Vedle  toho  tento projekt vytvořil sebeorganizující koncept sdílení informací, komunikace a spolupráce, který se začal záhy uplatňovat nejen v řadě obdobných
projektů, ale vytvořil i nový model korporátního myšlení a firemní strategie.
Jan Kapoun

Komentáře