CIO Business World 10/2010

Téma čísla: Podnikový informační systém v oblacích - Nastal čas nasadit cloud computing v akci?

CIO Business World 10/2010


Z dalších článků vybíráme:

Ministerstvo dopravy má lepsipravo.cz
Informace ze zákulisí přípravy zákonů obvykle nepatří do kategorie snadno dostupných, přitom by však veřejnost měla mít o této sféře činnosti veřejné správy přehled, aby mohla návrhy připomínkovat. Internetovým uživatelům se proto již na počátku letošního roku dostal do rukou elektronický nástroj, jenž má umožnit získat informace o připravované legislativě v oblasti dopravy.
Karel Krutý

Speciální tisková řešení a produkční tisk

Zařízení určená pro speciální tisková řešení na první pohled nemusí vypadat odlišně od běžných tiskáren, velkých multifunkčních strojů nebo rozměrných produkčních zařízení. Jejich síla však spočívá v bohatých možnostech v oblasti bezpečnosti, optimalizace nákladů nebo správy dokumentů.
Tomáš Jirásko

Podnikový IS v oblacích?
„Výpočetní mrak“ lze definovat z mnoha pohledů. Z pohledu IT odborníka jde o aplikace provozované ve výpočetních centrech, která nabízejí specifické služby zpravidla za úplatu s ohledem na skutečnou spotřebu zdrojů danou aplikací. Jde o výpočetní centra navržená pro extrémní zátěže a výkony, využívající různé formy virtualizace, technologie vysoké dostupnosti, navíc geograficky rozložené do více vzájemně propojených lokalit.
Petr Hrůša

Učit se, učit se, učit se… a EU nám to zaplatí
Školení a vzdělávání zaměstnanců se stala prvními oběťmi ekonomických úspor v řadě společností. Rozhodně tomu ale nemuselo tak být. Existují totiž cizí zdroje, které zůstávají často nevyužity jenom z obavy, že jejich získání je složité a vlastně nemožné. Jde o fondy Evropské unie.
Tomáš Jirásko

ICT v automobilovém průmyslu

Zhruba desetina tuzemského HDP a čtvrtina našeho exportu připadají na odvětví automobilového průmyslu. Jedná se zároveň o jednu z prvních vertikál, kde se již „blýská na lepší časy“. Tuzemský automobilový průmysl, jenž byl v dobách hospodářské konjunktury jedním z jejích hlavních tahounů, pak také pocítil jako jeden z prvních vertikálních segmentů české ekonomiky dopady globální ekonomické krize.
Lubomír Karpecki

John von Neumann
Johnny či doktor Mirakel, tak mu říkali jeho kolegové, zatímco jeho manželka Klara v žertu říkala: „Můj muž počítá všechno kromě kalorií.“ Patří bezesporu k nejvýznamnějším matematikům 20. století. I když jeho teorie významně ovlivnily řadu vědeckých oborů od kvantové fyziky po ekonomii, ve výpočetní technice je jeho význam zásadní.
Jan Kapoun

Poručit dešti laserem i bakteriemi

V posledních letech nám letní počasí i ve střední Evropě dokáže připravit mnohá nepříjemná překvapení a zdá se, že si vysloveně libuje v extrémech. Kdo by za těchto okolností nechtěl poroučet větru a dešti? Určité technologie jsou nadějné, řadě zdánlivě zcela jednoduchých atmosférických procesů ale naopak ještě úplně nerozumíme…
Pavel Houser

Komentáře