CIO Business World 11/2010

„CIO by měl být partner“: rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem

CIO Business World 11/2010


Z dalších článků vybíráme:

Jak mobilní zařízení a cloud změní vaši strategii

Moderní způsoby doručování aplikací na jakékoliv zařízení, ať již se jedná o desktop nebo smartphone, dnes volají po změnách vaší aplikační strategie. Pokud se podíváte do koryta soudobé řeky technologií, musíte jasně identifikovat dva nejdravější proudy, jimiž jsou cloud computing a mobilní zařízení.

Kim S. Nash

 

ICT v solitérních podnicích

Specifickou skupinou tuzemských podniků jsou „solitérní“ podniky či instituce, jejichž ekonomické aktivity výrazně přesahují či vybočují z odvětví, do nichž podle standardní odvětvové klasifikace ekonomických činností tyto subjekty formálně spadají. Důsledkem toho jsou tak mj. i značný rozsah a také některé další specifické rysy ICT infrastruktury těchto subjektů.

Lubomír Karpecki


Na konci džungle čeká sjednocená komunikace

I přes narůstající variabilitu v oblasti mobilních technologií s sebou drtivá většina profesionálů nosí a v terénu používá několik komunikačních nástrojů lišících se od sebe velikostí, účelem či třeba použitou platformou. Je zřejmé, že stejně jako používání několika různých zařízení dokáže zvýšit jejich produktivitu práce, může se záhy stát rovněž zdrojem frustrace.

Gunjan Bhow, Čestmír Žák, Tomáš Jirásko


Performance management pomáhá se složitými výrobními procesy

Nedávno skončený 52. strojírenský veletrh v Brně ukázal, že po více než dvouletém útlumu se v segmentu českých výrobních firem zřejmě blýská na lepší časy. Poptávka a úroveň objednávek se zvyšují a na veletrhu panovala mírně optimistická nálada.

Petr Felkner


Barvení map a tištěné obvody

Kolika barvami je možné kolorovat různé mapy tak, aby se dvě stejně zbarvené oblasti nedotýkaly? A jak tento matematický problém souvisí s informačními technologiemi? Kupodivu hned celou řadou způsobů.

Pavel Houser

 

Claude Shannon

Americký matematik a elektroinženýr formuloval teorie, které zásadně ovlivnily nejen informatiku a kybernetiku, ale i řadu dalších vědeckých oborů. Mimo jiné mu vděčíme za exaktní definici pojmu informace.

Jan Kapoun

Komentáře