CIO Business World 2/2010

ICT ve stínu krize - Analýza IT infrastruktury v komerční části české ekonomiky.

CIO Business World 2/2010


Mobilní hrozba?
I když mobilita zaměstnanců si již několik let žádá adekvátní pozornost IT oddělení, jen málokterá společnost má skutečně vyřešeny otázky nasazení jednotlivých platforem, bezpečnosti i samotného managementu týkající se přístupu do firemní IT infrastruktury zvenčí i samotné práce mimo zdi firmy. Nemluvě o provedených analýzách potřeb jednotlivých oddělení a jejich dopadu na celkovou výkonnost i bezpečnost firmy.
Tomáš Jirásko, Čestmír Žák

Lovci botnetů
Botnety, komplikované sítě infikovaných a propojených počítačů, trápí snad každého uživatele internetu. Jsou totiž zodpovědné za naprostou většinu spamu. Jsou nicméně lidé, kteří se specializují na jejich hledání a ničení, často tak činí zdarma a ve volném čase.
Joan Goodchild, Alexandr Radecký

IT v roce 2010
Analytická společnost IDC, která je dceřinou firmou IDG, uveřejnila předpověď výdajů na informační technologie v roce 2010 a stručný přehled vývoje na významných IT trzích v poslední době, včetně toho českého. Rovněž nastínila trendy, které by mohly ovlivnit chování firem v tomto roce.
Alexandr Radecký

ICT ve stínu krize české ekonomiky
Analýza IT Téměř celých posledních dvacet let – tj. již od prvopočátků otevírání české ekonomiky po roce 1989 – zažíval tuzemský trh ICT produktů, služeb i ucelených řešení pro podniky a komerční instituce pouze nepřetržitý růst. Nynější prudký propad poptávky po ICT řešeních ze strany institucionálních uživatelů ICT, který je důsledkem globální ekonomické krize, však nejenže obnažuje problémy ukryté pod rouchem předchozí konjunktury, nýbrž se zároveň stává líhní budoucích nových příležitostí.
Lubomír Karpecki

Ovládněte své zákazníky
Rok 2010 by se měl stát tou pravou zkouškou pro systémy CRM. Optimistické analýzy, které predikují byť pomalé, přesto již znatelné odeznívání ekonomické krize, vzbuzují v řadě firem očekávání nárůstu jejich so učasných obchodních aktivit. Boj o zakázky v takto vysoce konkurenčním prostředí jednoznačně prověří kvalitu prováděných analýz nabídek, nasbíraných dat, práce s dokumenty i metodologie pro vyhodnocování jednotlivých obchodních případů.
Tomáš Jirásko

Herman Hollerith
Historie IT K slavným hrdinům počítačové prehistorie patří bezpochyby americký vynálezce Herman Hollerith, tvůrce děrnoštítkových strojů pro zpracování a třídění údajů. Tento mladý inženýr jako první přišel s myšlenkou kódovat údaje všeho druhu do číselného tvaru a děrovat je do štítků.
Jan Kapoun

Ropy může být mnohem víc

Na vzniku fosilních paliv není zdánlivě nic nejasného: ropa, uhlí a zemní plyn jsou přeměněné pozůstatky pravěkých organizmů. U uhlí o tom prakticky nikdo nepochybuje (koneckonců se v něm nalézají i otisky rostlin), v případě ropy a zemního plynu existuje ovšem i teorie o jejich nebiologickém původu. Vesměs zavrhovaná, nedávno však rehabilitovaná.
Pavel Houser

Komentáře