CIO Business World 2/2011

„Cloudem uvolníme ruce IT“ - rozhovor s generálním ředitelem Microsoft ČR Romanem Cabálkem

CIO Business World 2/2011


Z dalších článků vybíráme:

Firemní tisk – šetrně, efektivně, bezpečně a hlavně za kolik?

Zcela jistě v této dekádě, ale pravděpodobně ani v tomto století, se nedostaneme tak daleko, abychom mohli označit firemní tisk za nepotřebný, zastaralý a kdy bychom ho s klidem na duši mohli pohřbít jako anachronismus. Otázkou je, dopracujeme-li se na takovou úroveň vůbec někdy. I přes velký pokrok totiž stále platí, že z papíru se čte lépe než z libovolně kvalitního displeje.

Adam Kencki

 

ICT na prahu oživení české ekonomiky

Zatímco roky 2008 a 2009 znamenaly propad z konjunktury do krize, uplynulý rok 2010 přinesl ve sféře ICT první známky křehkého oživení. Byť některá klíčová tuzemská odvětví, jako je např. automobilový průmysl, již zaznamenala v roce 2010 zřetelné oživení, začaly se zároveň až v tomto roce naplno promítat dopady globální krize v některých „sekundárních“ sférách české ekonomiky.

Lubomír Karpecki

 

Co zvážit při plánování disaster recovery

Podniková data jsou denně vystavována různým nebezpečím, k nejzávažnějším patří jejich ztráta či poškození. Příčiny takové události mohou být různé, ať již jde o přírodní katastrofy, poškození softwaru, selhání hardwaru či klasickou lidskou chybu. Efektivní preventivní plánování disaster recovery musí zahrnovat zvážení pěti hlavních faktorů.

Alexandr Radecký

 

Pravidla úspěšného nasazení a používání BI

Business intelligence je pojem, který zdomácněl i v našem prostředí. Nicméně tato aplikační a procesní oblast řízení ziskových (a do jisté míry i neziskových) organizací je stále jaksi vnímána jako cosi, co je určeno výlučně pro potřeby nejvyššího vedení, o čem zákazníci vlastně ani nevědí a co je pro zaměstnance spíše zátěží, zejména když se provádějí nějaké změny v IS.

Tomáš Jirásko, Rob Mills, Alexandr Radecký

 

Nahradí ropu metanový led?

V posledních letech se stále více spekuluje o přicházející náhradě fosilních paliv jejich velmi rozšířeným příbuzným – hydrátem metanu. Nakolik jsou tato očekávání reálná?

Pavel Houser

 

Jay W. Forrester

Díky magnetické jádrové paměti, kterou pomohl vyvinout, zkonstruoval první počítač, který byl schopný pracovat v reálném čase. Na této koncepci krátce nato byly založeny počítače, které umožnily realizovat americký pozemní obranný systém SAGE (Semi-Automatic Ground Environment), který pomocí počítačů koordinoval přenos dat mezi velkým množstvím radarů a obrannými zbraňovými systémy.

Jan Kapoun

Komentáře