CIO Business World 9/2010

Téma čísla:Business intelligence potřebuje čistá data - chraňte si čistotu svých dat!

CIO Business World 9/2010


Z dalších článků vybíráme:

ERP systémy: Jak obtížné je nahradit starý novým?
Vedení hovoří o tom, že současný ERP systém ve vaší firmě již dosluhuje, proto by měl být rychle a zároveň levně vyměněn. Vy jakožto zkušený CIO však víte, že tak jednoduché to zdaleka nebude. Přinášíme rady a zkušenosti dvou zkušených ERP harcovníků.
Tomáš Jirásko, Čestmír Žák

CIO Případová studie 2010
Pět let je ve světě ICT dlouhá doba. Vstupujeme-li tedy s velkou soutěží případových studií do pátého ročníku, můžeme snad již hovořit o tradici i o vývoji, kterým si tato specifická disciplína za onu dobu prošla. Zatímco dříve dodavatelé hledali inspiraci v projektech dodávaných mateřskými podniky v zahraničí, dnes české firmy dodávají řešení využívaná v zahraničí orgány státní správy. Technologie, které byly před pěti či dvěma lety módním výstřelkem – tedy virtualizace a cloud computing, jsou dnes i v českém prostředí běžné.

ICT v době krize
V tuzemských podnicích z odvětví průmyslu, stavebnictví a těžby jsou v dobách krize hlavním motivem změn ve využití ICT úspory investičních i provozních nákladů v této oblasti. Co přinesl v uplynulém desetiletí rozvoj využití ICT tuzemským podnikům z „reálné“ části ekonomiky, jež se zabývá produkcí hmotných statků? Je souběh růstu produktivity práce v tuzemských podnicích a jejich rostoucí vybavenosti ICT náhodný, nebo se jedná o spojité nádoby? Jak se za tu dobu změnila produktivita a náplň práce podnikových ICT specialistů? A jak se to vše odráží v reakci managementu tuzemských podniků na důsledky globální ekonomické krize?
Lubomír Karpecki

J. Mauchly a J. P. Eckert
Velký mozek či Pekelný stroj. Tak první americký elektronkový počítač ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) nazývali zaměstnanci, kteří na něm pracovali. Byl zkonstruován v letech 1943–1945 a sloužil takřka výhradně pro vojenské účely. Práci na vývoji a poté konstrukci tohoto elektronického monstra, které předznamenalo vývoj moderní výpočetní techniky, řídila dvojice špičkových vědeckých pracovníků: John Mauchly a John Presper Eckert.
Jan Kapoun

Česká ekonomika nepřeje českému výzkumu
Projekt Česká hlava, organizovaný stejnojmenným sdružením, funguje od roku 2002. Jeho hlavním cílem je podpora vědecké a technické inteligence. Za dobu pořádání této soutěže získali organizátoři jistě řadu možností nahlédnout české vědě „pod pokličku“ a zdaleka ne všechna zjištění jsou důvodem k radosti.
Pavel Houser

Komentáře