CIO BusinessWorld 02/2013

V letošním druhém čísle časopisu CIO BusinessWorld se dočtete o CRM systémech a sociální CRM strategii, o pozici IT ve firmě i o výhledech ICT sektoru v ČR pro rok 2013.

CIO BusinessWorld 02/2013


16 | České ICT v roce 2013: Jistota nejistoty

Kam směřuje další rozvoj využití ICT ve stovkách podniků z komerční části české ekonomiky? Jaké trendy tomuto vývoji dominovaly v posledních letech a jaký další vývoj lze očekávat v letech příštích? Alespoň dílčí odpovědi na tyto otázky se pokouší nastínit naše analýza.

Lubomír Karpecki

22 | Paul Baran a Donald Watts Davies

Vznik ARPAnetu, předchůdce dnešního všudypřítomného internetu, podnítily nejen vizionářské představy o přínosu propojení jednotlivých počítačů, ale zejména návrh sítě založené na přepínání paketů, který později umožnil decentralizovanou síť zrealizovat.

Jan Kapoun

25 | Paradoxy ekonomického rozhodování

Zatímco ekonomické rubriky médií se plní aktuálním zpravodajstvím, trochu
v ústraní probíhají akademické výzkumy studující obecnější ekonomická témata. Výsledky jsou mnohdy nečekané. Nebo alespoň zábavné.

Pavel Houser

30 | Trpělivost u CRM přináší růže

CRM Vložení „sociálna“ do vaší strategie pro CRM znamená nashromáždění většího množství informací o vašich současných i potenciálních zákaznících. Aby se tak skutečně stalo a záplava dat generovala smysluplné informace, je nutná nová generace nástrojů.

David Taber

32 | 5 důvodů pro použití CRM ve službách

CRM Některé CRM systémy u vás mohou vzbudit dojem, že je tento software pouze o obchodních případech, eskalacích a správě dohod o úrovni poskytovaných služeb. Nicméně seriózní CRM mění svět služeb a podpory využitím funkcionality sociálních sítí.

David Taber

CIO BusinessWorld 02/2013


Úvodní foto: redakce
Komentáře