CIO BusinessWorld 1/2012

I když vrchol svého rozkvětu zaznamenalo tuzemské těžké strojírenství zejména v dobách „socialistického“ extenzivního rozvoje těžkého průmyslu, vyvíjel se tento obor úspěšně již od počátků průmyslové revoluce.

CIO BusinessWorld 1/2012


ICT v těžkém strojírenství

I když vrchol svého rozkvětu zaznamenalo tuzemské těžké strojírenství zejména v dobách „socialistického“ extenzivního rozvoje těžkého průmyslu ve druhé polovině minulého století, vyvíjel se tento výrazně exportně orientovaný obor velmi úspěšně již od počátků průmyslové revoluce v první polovině století devatenáctého, kam až také sahá historie některých nejvýznamnějších tuzemských výrobců těžkých strojů a zařízení.

Lubomír Karpecki

Zaměřujeme se na IT služby

Jako telekomunikační operátor se společnost GTS Czech Republic soustředila vždy výhradně na firemní zákazníky, patřila mezi první poskytovatele hostingových služeb a od minulého roku provozuje jeden z prvních veřejných „cloudů“ v ČR. O českém infrastrukturním cloudu a telekomunikačních službách jsme se bavili s ředitelem divize marketingu Pavlem Brabencem.

Lukáš Erben

Vyhnání z ráje:
Jablko už není nedotknutelné

Hrozby pro platformu Mac rychle stoupají
žebříčky četnosti výskytu malwaru – děje se tak proto, že si Mac OS X získává přízeň stále více uživatelů a výrazněji se uplatňuje také v podnikové sféře. S ohledem na to, jak nízké povědomí o (ne)bezpečnosti této platformy uživatelé mají, se pro útočníky jedná o jednu z oblastí, na něž se v blízké budoucnosti zaměří nejintenzivněji.

Kevin Fogarty, Čestmír Žák

Bez praxe nejsou doláče

Magický trojúhelník vysoká škola – student – firmy v podmínkách České republiky dlouhodobě nepřináší příliš uspokojivé výsledky. Školy sice v posledních letech na objednávku státu produkovaly kvanta absolventů, pro jejich profilové zaměření však na trhu práce mnohdy neexistuje reálné uplatnění.

Čestmír Žák

Neviditelnost, antimagnety a fata morgána

Maskovací techniky postoupily zase o krok dál. Objekty lze skrývat nejen před radarem nebo ve viditelném světle, ale také proti detektorům sledujícím změny teploty. Poprvé se podařilo ukrýt před okolním světem také magnet. Fatu morgánu lze možná vytvořit i pod vodou. Souboj mezi technologiemi ukrývání a hledání může vést k ošálení letištních detektorů, ale naopak i k odhalování nádorů.

Pavel Houser

John mcCarthy

V roce 1956 se na letním semináři na Darthmouth College setkala skupina vědců, kteří se začali zabývat problematikou strojového myšlení, otázkou, zda a za jakých okolností by bylo možné sestrojit systémy vyznačující se inteligencí. Setkání zorganizoval matematik John McCarthy, jenž tyto systémy označil souslovím „umělá inteligence“.

Jan Kapoun

Komentáře