CIO BusinessWorld 11/2011

Zkoušeli jste někdy vytisknout dokument z vašeho chytrého telefonu? Nebo tisknout snímky prezentace na návštěvě u zákazníka?

CIO BusinessWorld 11/2011


CIO BusinessWorld 11/201110 |Skutečně mobilní tisk

Zkoušeli jste někdy vytisknout dokument z vašeho chytrého telefonu? Nebo tisknout snímky prezentace na návštěvě u zákazníka? Jestliže jste na některou z otázek odpověděli kladně, nejspíše jste si také vzpomněli na útrapy, které vedly k (ne)úspěšnému výsledku.

Lukáš Erben

16 | ICT ve výrobě investičních celků

Na aktuálním stavu a trendech rozvoje využití ICT ve výrobě investičních celků se výrazně odráží růst dodávek do odvětví energetiky. Předmětem této analýzy je využití ICT v tuzemské výrobě a dodávkách investičních celků. Pojítkem podniků
z tohoto oboru je tak zejména projektově řízená výroba jejich produktů až po instalaci a zprovoznění u budoucích uživatelů.

Lubomír Karpecki

18 | Technologie prověřené operátory

Huawei je jedním z nenápadných gigantů. Coby dodavatel infrastruktury pro mobilní i pevné telekomunikační sítě je obří firmou, jejíž technologii používáme prostřednictvím operátorů doslova každý den. Přesto nebylo její jméno donedávna mimo svět telekomunikací (a datových center) příliš známé. To se ale v poslední době rychle mění – Huawei vstoupila na evropské trhy nejen s mobilními telefony či modemy, ale i s rozšířenou nabídkou IT infrastruktury a řešení.

Lukáš Erben

22 | UC v cloudu

Výzkumy opakovaně ukazují, že za hlavního strašáka IT manažerů v případě sjednocené komunikace (Unified Communications – UC) jsou považovány náklady. Nutná alokace ICT zdrojů spolu s pořízením nového vybavení
a softwaru, kulturní bariéry a potřeba školení zaměstnanců z ní mohou velice rychle učinit velmi nákladný úkol.

Tomáš Jirásko, David Binning

34 | Mobilní přístup k podnikovému softwaru – není vše zlato, co se třpytí

V listopadovém CIO jsme se rozhodli prozkoumat silné a slabé stránky současných mobilních podnikových řešení. Článek je zaměřen na oblast podpory mobility v podnikových informačních systémech a jejich modulech. Ta zahrnuje jak možnost vzdáleného přístupu přes webová rozhraní, tak přímou podporu mobilních platforem v podobě speciálních rozhraní či nativních aplikací.

Čestmír Žák, Irfan Khan

38 | Robert Noyce

Mikroprocesor vyvolal největší revoluci v technice za poslední čtyři desetiletí, změnil od základu i náš životní styl. Robert Noyce, označovaný jako „primátor Silicon Valley“, byl na počátku této revoluce, když na konci padesátých let vynalezl planární integrovaný obvod. O deset let později pak spoluzakládal Intel Corporation.

Jan Kapoun

Komentáře