CIO BusinessWorld 11 / 2012

Česko zůstává vedle Ruska, Číny a Jižní Koreje čtvrtou zemí, kde domácí hráč nepřenechal Googlu vedoucí pozici ve vyhledávání – a jedinou, kde se používá latinka.

CIO BusinessWorld 11 / 2012


Řízení ICT v období po krizi

Manažeři ICT v současnosti řeší rozpor mezi omezenými personálními i finančními zdroji a zodpovědností za stále komplexnější informační systémy.

Lubomír Karpecki

Niklaus Wirth

Doba, kdy se Pascal používal zejména v systému MS-DOS, již pominula. Na jeho základě „vyrostlo“ vývojové prostředí Delphi, nástroj pro bleskový vývoj aplikací, který v současné verzi umožňuje rychle vytvářet, migrovat a udržovat nativní
aplikace pro Windows a Mac OS X z jediného zdrojového kódu.

Jan Kapoun

CIO BusinessWorld 11 / 2012Má vyhledávač rovnou odpovídat?

Česko zůstává vedle Ruska, Číny a Jižní Koreje čtvrtou zemí, kde domácí hráč nepřenechal Googlu vedoucí pozici ve vyhledávání – a jedinou, kde se používá latinka.

Pavel Houser

30  |    První krok k agilnímu IT: Na nikoho nezapomínejte

Smyslem podniku je vytvářet zisk pro akcionáře. Jedním z důležitých předpokladů co nejlepšího naplňování tohoto cíle jsou spokojení „stakeholdeři“, tedy všechny  osoby  zainteresované  do  provozu  a  ekonomického výsledku vaší firmy – zejména majitelé/akcionáři, zaměstnanci a zákazníci.

Chiranjeev Bordoloi, Alexandr Radecký

34   |  Zavedení ITIL a COBIT nemusí být vždy nejlepším řešením

ITIL  Kvalitní řízení podnikového IT vždy představovalo slušnou manažerskou výzvu. Její tíhu lze obvykle redukovat zave-
dením osvědčených metodik a pracovních postupů, mezi něž patří například COBIT zaměřený na procesy nebo ITIL orientovaný na úroveň poskytovaných služeb. Ale ne vždy.

Stephanie Overbyová, Čestmír Žák


Úvodní foto: IDG

Vyšlo v CIO Business World 11/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře