CIO BusinessWorld 2/2012

Po nastartování zatím stále ještě křehkého růstu české ekonomiky v roce 2010 začal být vývoj „reálné“ ekonomiky v roce 2011 ovlivňován panikou politiků a bankéřů.

CIO BusinessWorld 2/2012


12  |    České iCT v roce 2012: (Ne)jisté vyhlídky

Po nastartování zatím stále ještě křehkého růstu české ekonomiky v roce 2010 začal být vývoj „reálné“ ekonomiky v roce 2011 ovlivňován panikou politiků a bankéřů. „Vlci vyjí, ale karavana (zatím) kráčí dál…“ Toto úsloví zřejmě nejlépe charakterizuje vývoj „reálné“ části české ekonomiky ve druhé polovině roku 2011. Zatímco  o  pouhé  tři  roky  dříve  tak  byla tuzemská veřejnost některými politiky ubezpečována, že české ekonomice vlastně žádná krize nehrozí, neboť jejím pilířem je na rozdíl od „zdrojů nákazy“ globální ekonomiky krizovými symptomy naprosto zdravý tuzemský bankovní sektor, nechávají se titíž „prozíraví“ tuzemští politici v poslední době slyšet, že to v roce 2012 „bude fakt hustý“.

Lubomír Karpecki

CIO BusinessWorld 2/201220  |    Stuxnet do každé továrny

Kevin Finisterre není typ člověka, kterého byste čekali v jaderné elektrárně. Má výrazné afro, letecké sluneční brýle a styl vyjadřování i chování jako rapper – vypadá tak spíše jako vzor typické černošské popové hvězdy než technologický odborník. Nicméně jsou to právě lidé jako on, nesplňující představy tradičního inženýra v košili a svetru, kteří hrají stále významnější úlohu ve snahách o vyřazení počítačů a přístrojů řídících významné světové průmyslové celky.

Robert McMillan, Alexandr Radecký

24  |    Kam kráčí „výroba“

Přestože je riziko napadení systémů ve výrobních podnicích reálné, většinu jejich uživatelů a provozovatelů trápí přece jen prozaičtější otázky související zejména s efektivitou řízení výroby či dodavatelského řetězce, změnami metod jejího řízení, lepšího napojení na BI či využívání nových provozních konceptů, jako je cloud. Abychom zjistili, co skutečně hýbe tímto segmentem českého IT, oslovili jsme zástupce významných dodavatelských a partnerských firem a ptali se, s jakými trendy
a změnami v požadavcích zákazníků se setkávají.

Lukáš Erben

28  |    Jako když BIčem mrská

Na celém světě, ČR nevyjímaje, existuje jen málo vysokých škol a univerzit, které by nabízely vzdělávací programy zaměřené přímo na oblast BI (Business Intelligence) a datových analýz. Tato skutečnost je poměrně překvapující, neboť právě zmíněné IT zaměření se podle dostupných analýz aktuálně ve firmách těší největší popularitě. Nicméně kurzy zaměřené na BI se dnes vyučují v rámci celé řady oborů, ať už tam patří informatika, statistika nebo finance – vyplývá to ze studie provedené Barbarou Wixomovou z Univerzity ve Virginii a Thilinií Ariyachandraovou z Xavier University.

Chris Kanaracus, Čestmír Žák

36  |    žijeme na úsvitu doby uhlíkové?

O grafenu se na tomto místě v CIO naposledy psalo před více než rokem. Od té doby technologie přirozeně opět pokročila, přesto se však vnucuje otázka, zda se o grafenu nemluví už příliš dlouho. S určitou pochybností souvisí i další jev patrný v současných výzkumech. Grafen byl „zázračný“ tím, jak byl jednoduchý – atomární vrstva obyčejného grafitu. Nyní se různé vědecké týmy soustředí na grafen zase splácaný do více vrstev nebo dotovaný jinými prvky.

Pavel Houser

38  |    Seymour Cray

Historie it    Jeho jméno se pro mnohé stalo synonymem slova superpočítač. Lze říci, že snad žádný jiný projektant a konstruktér počítačů neovlivnil oblast svého působení tak jako Seymour Cray, „otec superpočítačů“, který po více než čtvrtstoletí překvapoval svět svým uměním dosáhnout toho, co se jiným zdálo nemožné.

Jan kapoun


Vyšlo v CIO Business World 2/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře