CIO BusinessWorld 3/2012

Rok 2011 byl na trhu ERP systémů velmi akční – když už ne jinak, tak z pohledu slučování a akvizic jistě.

CIO BusinessWorld 3/2012


12  |    využívání ICT ve veřejné správě

Na stránkách CIO Business Worldu se již po několik let pravidelně setkáváte s analýzami využívání ICT technologií v různých odvětvích soukromého sektoru, jejichž autorem je Lubomír Karpecki. Stav využívání ICT ve veřejné zprávě průběžně mapuje Český statistický úřad (ČSÚ), z jehož dat a závěrů jsme připravili miniseriál.

Čestmír Žák

CIO BusinessWorld 3/201214  |    Sdílený sluha, zlý pán

Minulá dekáda byla v podnicích a institucích z celé komerční části české ekonomiky ve znamení výrazného růstu podílu výdajů za paušálně hrazené IT služby a celkových výdajů na pořízení a provoz IT, zatímco podíl investičních výdajů a pořízení nového hardwaru, softwaru a souvisejících nákladů na konzultační a implementační podporu jejich nasazení nebo vývoj softwaru a middlewaru „na míru“ naopak postupně klesal.

Lubomír Karpecki

20  |    SaaS: Druhá míza ERP?

Výrobní podniky Intevy rozeseté po celém světě, testovací laboratoře i centrála používaly několik desítek samostatných serverů, každý z nich starý pět až osm let. Společnost se tak ocitla v bodě, kdy se musela během krátké doby rozhodnout, jak do budoucna zajistí funkčnost ERP pro 8 000 svých zaměstnanců v 18 zemích světa.

Sandra Gittlenová, Thomas Wailgum, Alexandr Radecký, Lukáš Erben

33  |    Turbulence na trhu ERP: co znamenají pro vaši společnost?

Rok 2011 byl na trhu ERP systémů velmi akční – když už ne jinak, tak z pohledu slučování a akvizic jistě. Dvě významné společnosti, Epicor a Activant, byly v dubnu zakoupeny soukromým fondem, který se je rozhodl sloučit. Další z globálně významných výrobců,  Infor, provedl v loňském roce akvizici společnosti Lawson za částku kolem 1,8 miliardy amerických dolarů.

Todd R. Weiss, Čestmír Žák

38  |    Trable obchodního cestujícího

Úloha existuje v řadě variant, jimž je společné to, že cílem je najít nejkratší (nebo i jedinou či jakoukoli možnou) spojnici mezi x body, přičemž je třeba navštívit každý z nich. V některých verzích úlohy lze každým místem projít jen jednou, jindy se cesty mohou křížit. Jsou verze, kdy existují spojnice mezi všemi místy, v jiných „silnice“ spojují jen některá.

Pavel Houser

40  |    Kenneth Thompson a Dennis Ritchie

Lze si jen stěží představit, jak by se vyvíjel svět počítačů, kdyby na přelomu šedesátých a sedmdesátých let nevznikl operační systém Unix a s ním posléze i programovací jazyk C. Oba tyto nehmotné produkty, dnes ve svých vyspělejších variantách, klonech a nástupcích takřka všudypřítomné, jsou plodem spolupráce dvou programátorů z Bellových laboratoří a vznikly jako v podstatě dobrovolný projekt.

Jan Kapoun


Úvodní foto: IDG
Komentáře