14 symptomů toho, že potřebujete nový ERP systém

Jak poznáme, že je vhodná chvíle pro koupi či výměnu informačního systému?

14 symptomů toho, že potřebujete nový ERP systém


Obecná pravidla neexistují. Uvedu ale náměty, které vám pomohou na otázku odpovědět. Pokud se v některých bodech poznáte, jste na nejlepší cestě ke změně informačního systému.

1. Zákazníci si častěji stěžují
Potýkáte se s nekompletními dodávkami nebo dodávkami po termínu, stížnostmi na špatné ceny nebo s nedodržováním smluvních podmínek?

2. Nemáte žádný informační systém a tabulky nestačí
Zjišťujete, že vám účtování přes externí účetní a evidence v „Excelu“ přestávají stačit? Při růstu firmy běžná situace. Informace potřebujete mít sdílené a rychle dostupné odkudkoliv a kdykoliv – třeba na obchodním jednání.

3. Zpracování dat a tvorba dokladů zabírají hodně času
Žádné přednastavené šablony, žádné kopírování záznamů a podklady na více místech = velmi pomalé zpracovávání úkolů. Výpočty a ukládání dat nebo dokladů trvají dlouho.

4. Nemáte přesné a aktuální informace pro rozhodování
Získání informací závisí na dalších operacích, například uzávěrkách. Každou informaci pak musíte upravit do grafické podoby, abyste ji mohli dále prezentovat.

5. Potřebujete ručně psané poznámky
Pomáhají vám vypsané informace při práci se systémem? Při tvorbě faktury, kdy si potřebná data v systému nezobrazíte?

6. Data zadáváte do více systémů najednou
Používáte více systémů a data musíte ručně přepisovat do každého zvlášť? Neprovázané systémy nebo systémy bez centrálních číselníků vedou k vyšší chybovosti a plýtvání časem.

7. Jste závislí na ostatních
Výsledky hospodaření, stavy pohledávek a závazků a další výstupy jsou přístupné jen některým uživatelům. Podklady pro rozhodování nejste schopni zjistit bez ostatních.

8. Data se poškozují
Systém často padá, data musíte stále opravovat nebo indexovat. Nemůžete se spolehnout na to, že dnes vytvořená data najdete v systému i zítra.

9. Výstupy ze systému mají různé údaje
Na rozličných místech systému se vám zobrazí různorodé informace a jen těžko se doberete tzv. jedné verze pravdy. Nezjistíte, čím nebo jakými filtry jsou výsledná data ovlivněná.

10. Systém nepodporuje nové činnosti v podnikání
Systém neobsahuje potřebné funkce při rozšíření podnikání. Mohou to být funkce a moduly pro hromadné oslovování zákazníků, práci s výrobky a sériovými čísly ve skladech, řízení projektů, workflow, správu dokumentů, EDI nebo výkaznictví.

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře