3D tisk snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost. V Česku je stále populárnější - 2

Více než polovina (56 %) výrobních společností již dnes aktivně využívá technologii 3D tisku nebo ji v příštích pěti letech plánuje využívat. Firmy chtějí s 3D tiskárnami dosáhnout snížení výrobních nákladů, rychlosti zajištění nízkoobrátkových položek či více přizpůsobit výrobky potřebám zákazníků. 72% společností, které 3D tisk aktivně využívají nebo tuto technologii plánují využívat, chce do 5 let tisknout z kovu.

3D tisk snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost. V Česku je stále populárnější


Do pěti let lze očekávat výrazný nárůst tisku z kovu

Nejrozšířenějším materiálem při výrobě produktů prostřednictvím 3D tisku jsou v současné době polymery a plasty. Z firem, které nyní 3D tisk technologie aktivně využívají, tiskne z plastů / polymerů 8 z 10 společností a tisk z kovů využívá pětina podniků (21 %). Více než dvě třetiny společností, které 3D tisk již aktivně využívají nebo tuto technologii využívat plánují, chtějí do pěti let tisknout díly z kovu. Vývoj kovových materiálů vhodných pro 3D tisk s velkou pravděpodobností přispěje k masivnějšímu rozšíření technologií 3D tisku v české výrobní praxi. Tak jak tomu je již nyní v Německu.

„Možnosti 3D tisku kovových dílů nejsou v českých firmách stále doceněny. Jedním z faktorů je zejména nedostatečné povědomí o možnostech 3D tisku mezi technickými pracovníky,“ říká Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY a odborník na oblast Průmyslu 4.0 a dodává: Přesto již nyní více než dvě třetiny výrobních společností, které 3D tisk aktivně využívají nebo tuto technologii využívat plánují, chtějí do pěti let tisknout díly z kovu, jež se dají využít například na náhradní díly.“

„Ve velkosériové výrobě, zejména v automobilovém průmyslu, kde by se do budoucna dobře uplatnila i technologie tisku kovových dílů, je současným limitem především rychlost samotného tisku, která nemůže taktu v řádech sekund zatím konkurovat výrobě sériovými nástroji,“ vysvětluje Jan Burian z EY.

Firmy preferují vlastní tiskárny

Ačkoliv české firmy chtějí prostřednictvím 3D tisku dosáhnout zejména snížení výrobních nákladů, neuvažují o pronájmu kapacit třetích stran ani zapojení 3PL dodavatele. Naopak upřednostňují tisk výrobků prostřednictvím vlastních 3D tiskáren. Téměř dvě třetiny respondentů, kteří pracují s technologií 3D tisku, 3D tiskárnu již vlastní. „Průmyslový 3D tisk se aktuálně začíná krásně doplňovat s hobby a polo-profesionálními 3D tiskárnami. Firmy často mají drahé technologie, ale je problém, aby se k nim všichni zaměstnanci dostali. Nový trend je mít relativně levnou 3D tiskárnu na stole každého vývojáře na sžití se s technologií a testy konceptů, finální prototyp se pak tiskne na průmyslovém stroji,“ doplňuje Josef Průša, CEO & Founder PRUSA3D a čerstvý držitel titulu EY Začínající podnikatel roku 2016.

Od prototypů k 3D tisku hotových výrobků

České výrobní podniky zatím využívají technologii 3D tisku zejména pro účely prototypování výrobků. 3D tisk finálních výrobků se zatím uplatňuje především v odvětvích, které tvoří více než třetinu hrubého domácího produktu České republiky, tj. v automobilovém a leteckém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a strojírenství, ale bude se postupně rozšiřovat i do dalších segmentů. Dvě třetiny respondentů, kteří aktivně využívají nebo plánují využívat technologii 3D tisku, totiž plánují v příštích pěti letech 3D tisk využívat k výrobě finálních produktů.

„Ve srovnání s globálními výsledky je zřejmé, že firmy v ČR nijak významně nezaostávají za zahraničními společnostmi. Lze však pozorovat časový posun v nasazování jednotlivých technologií a materiálů používaných pro tisk – např. oproti Německu. I přes relativně velkou zkušenost českých firem s 3D tiskem je zřejmé, že stále nemají dostatečně prozkoumány možnosti, kde lze technologii využít a s tím související dopady na technologii výroby,“ říká Miroslav Lorenc, vedoucí Centra digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické.

Téměř polovina (47 %) společností předpokládajících vliv 3D tisku na obchodní model má již zpracovanou analýzu výrobků vhodných pro aplikaci 3D technologií. Naproti tomu 69 % firem doposud nemá zpracovanou analýzu změn výrobních a předvýrobních procesů nezbytných pro zavedení 3D tisku do jejich výroby.

„Zavedení 3D tisku není jen o technologii samotné, ale i schopnosti výrobce dodat zákazníkovi ucelené řešení a související poradenské služby. V tomto ohledu mají výrobci stále značné rezervy,“ dodává Ivana Hrbková, senior konzultantka podnikového poradenství EY a odbornice na aditivní výrobu (3D tisk).

O průzkumu: Průzkum provedla poradenská společnost EY ve spolupráci s Centrem digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské VŠE mezi 71 významnými českými výrobními společnostmi. Průzkum probíhal v období listopad – prosinec 2016. Cílem průzkumu bylo identifikovat klíčové vývojové trendy v oblasti zavádění technologie 3D tisku a jejího využití v českém průmyslu, respektive porovnat míru využívání 3D tisku v České republice a ve světě.

Úvodní foto: Y Soft
Komentáře