6 dobrých důvodů proč platit za open source software (1.)

Software s licencí open source je možno volně stahovat, modifikovat a používat. To ale neznamená, že by se v některých případech nevyplatilo za něj platit. V případech, kdy se jedná o větší komerční firmu, se dá najít šest dobrých důvodů, proč za něj zaplatit.

6 dobrých důvodů proč platit za open source software (1.)


Výrobci softwaru sami často nabízejí open source software jako součást komerčních balíčků, kde v ceně placených služeb je třeba podpora. Třeba společnost Red Hat minulý rok začala nabízet řešení OpenStack formou komerčního předplatného. Projekt OpenStack je určen pro budování veřejných i soukromých cloudů a vývojáři společnosti Red Hat k jeho rozvoji podstatným způsobem přispívají. Podobně drží Red Hat komerční Red Hat Enterprise Linux (RHEL) vedle komunitního projektu Fedora Linux.

Proč může fungovat to, že firmy platí za něco, co mohou mít i zdarma? Odpovědí můžeme najít hned šest:

1. Podpora

Pokud firma používá open source software pro kritické aplikace, potřebuje pomoc v případě, kdy vše nefunguje podle předpokladu. Zatímco u komerčního softwaru je podpora běžná, u open source programů je naopak běžná komunitní podpora - třeba v diskusním fóru. Taková podpora je ovšem bez záruky jak věcné tak časové. Pak ještě existuje komerční podpora třetích stran, ovšem zpravidla je efektivnější, pokud podporu zajišťuje firma, která se na vývoji softwaru podílí.

2. Vliv na zavedení nových funkcí

Komerční předplatitelé mají zpravidla větší váhu, pokud jde o návrhy nových funkcí, které by se měly do open source projektu implementovat. Proto zajistit si předplatné může být dobrou cestou pro to, abychom dosáhli změn, které potřebujeme. Paradoxně to ale může trvat déle, protože nová funkcionalita se musí vtělit nejprve do hlavní vývojové větve, a teprve potom se může objevit v komerční variantě.

3. Testované, stabilní produkty, rychle provedené záplaty a předvídatelné lhůty pro nové verze

Red Hat, podobně jako jako i jiné firmy, vždy důkladně testuje nový open source kód, než je zařazen do komerční verze. Software se zkouší na široké škále hardwaru a v různých konfiguracích dříve, než je schválen pro komerční provoz.  To samozřejmě vyžaduje potřebné zdroje - lidi, procesy a infrastrukturu. Práce vynaložená na další testování je zpravidla tou největší hodnotou, kterou za předplatné získáte.

U komerčních verzí je také zpravidla pomalejší tempo zavčlňování nového kódu, a to souvisí i se záplatováním  a odstraňováním funkčních nedostatků. Komunitní podpora se zpravidla týká jen nejnovějších verzí, a tak opravy chyb, které jsou relevantní i pro verzi starší, se musí implementovat v rámci komerční podpory.

Software poskytovaný jako předplatné má také zpravidla pevný životní cyklus, jsou tedy známy termíny pro opravy, bezpečnostní záplaty a pro nové verze systému. To umožní plánovat obnovu hardwaru tak, aby mohla být synchronizována s upgradem softwaru.

Pokračování

G +

Komentáře