6 inovací, které změní zdravotnictví (1.)

Když se spojí ekonomové, datoví analytici a profesionálové ve zdravotnictví, je výsledkem často významná inovace. Těchto šest případů citovaných na konferenci Massachusettského technologického institutu (MIT) může změnit způsob interakce pacientů s nemocnicemi, lékaři i navzájem mezi sebou.

6 inovací, které změní zdravotnictví (1.)


Konkrétně Spojené státy, ale obecně celý svět, dnes čelí krizi zdravotní péče enormních rozměrů. Náklady na péči již rostou, ale kombinace stárnoucí populace a změn stravovacích návyků a životního stylu způsobuje, že je stále rostoucí podíl populace náchylný k chronickým zdravotním komplikacím, jako jsou nemoci srdce a cukrovka, které mimo jiné zvyšují celkové náklady na zdravotní péči. Očekává se, že v roce 2020 jen Spojené státy utratí ve zdravotnictví 4 biliony dolarů – což je asi tak dvacetinásobek ročního HDP ČR.

Zdravotnictví je zralé na inovace. Spousta nových podnětů přichází z akademické sféry, což umožňuje datovým analytikům, ekonomům a zdravotnickým pracovníkům volnější spolupráci, než jakou vy jim umožňoval soukromý sektor (i z něj však proudí nové myšlenky).

Massachusettský technologický institut (MIT) na počátku února hostil konferenci „Budoucnost zdraví a životního stylu“, na níž bylo poukázáno na některé příklady takové spolupráce. Ani dohromady nemohou tyto příklady reagovat na odhadovaných 30 procent zbytečně vynaložených nákladů na zdravotnictví (v USA to dělá 800 miliard dolarů ročně), nicméně ukazují pokrok v porozumění tomu, jak pacienti stárnou, jak bojují se stresem, jak mění jejich chování a jak si interpretují informace, které jim poskytují doktoři.

1. Těžba reality: Využívání dat pro ovlivnění zdravého chování

Důsledkem používání smartphonů pro sběr informací o tom, co lidé dělají a jak se chovají, které vědec Alex Pentland z MIT popisuje jako „pasivní monitoring z věcí denní potřeby“, je soubor dat, který je „významně bohatší než cokoliv, co jste předtím viděli“. Jde o rozšíření těžby dat známé jako „těžba reality“, jehož schopnosti předpovídání mají jen minimum omezení.

Z bezpečnostních důvodů jsou informace sdíleny za pomoci „architektury odpovědí“, která v softwaru na telefonu uživatele (v případě MIT je to program openPDS) vytváří otázky typu ano/ne. Podle Pentlanda se jedná o systém podobný platformě SWIFT, kterou pro výměnu informací mezi sebou používají banky. Sbírání dat probíhá v souladu s americkým zákonem na ochranu spotřebitele i s direktivou EU o soukromí a elektronických komunikacích, takže data nasbíraná tímto způsobem stále patří konkrétnímu jednotlivci.

Společenské vzorce a návyky, obsažené v těchto souborech dat, mohou předpovídat chování, jako je pravděpodobnost toho, že se u obyvatel konkrétní čtvrti rozvine cukrovka nebo alkoholismus. (Ukazuje se, že předpovídat chování z verbálních a vizuálních signálů je vcelku jednoduché; technologie, kterou vyvinul Pentland a jeho tým, je v USA využívána dvěma velkými pojišťovnami pro vyšetřování známek deprese u volajících.)

Pokračování


Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com
Komentáře